L'Oficina del DPD publica una nova guia sobre bones pràctiques de pseudonimització

Autor: Oficina del DPD   /  10.11.2021

L’Oficina del Delegat de Protecció de Dades presenta la Guia sobre les tècniques i bones pràctiques de la pseudonimització, publicada a la secció de recursos i documentació de l'espai web del DPD Salut dirigit a la Interessats i Ciutadania.

Aquesta guia de bones pràctiques té com objectiu explorar les nocions bàsiques de la pseudonimització explicant les solucions i implementacions tècniques disponibles que es poden aplicar, seguint les recomanacions establertes al RGDP i a les publicacions d’ENISA en aquest àmbit.

A banda de les diferents tècniques i polítiques de pseudonimització utilitzades en la actualitat s'inclouen també els paràmetres que ens permetran decidir quina tècnica i política utilitzar en cada cas. El document planteja un escenari fictici a mode de cas pràctic on s’apliquen aquestes tècniques de pseudonimització aplicades a un conjunt de dades d’històries clíniques. D'aquesta manera podem consultar els avantatges i els inconvenients d’utilitzar les diferents tècniques en aquest tipus d’escenari.

També es plantegen casos pràctics de pseudonimització en salut i en recerca reals: comparació d’històries clíniques, utilització de dades amb finalitats de recerca i emmagatzematge compartit d’històries clíniques.

Finalment s’extreuen unes conclusions i recomanacions per a totes les parts interessades pertinents a l’adopció pràctica i implementació de la pseudonimització de dades.

Als annexos de la guia s’enumeren els possibles escenaris de pseudonimització, s’analitzen les tècniques d’atac més comunes utilitzades contra la pseudonimització i s’analitzen les eines disponibles al mercat que poden servir tant per pseudonimitzar com per anonimitzar conjunts de dades.

  • Guia sobre les tècniques i bones pràctiques de la pseudonimització

    • 639.9 Kb