“L’Historial Electrònic de Salut (HES), palanca de la transformació digital del Sistema Sanitari”

Autor: Adrià G.Font   /  12.02.2020

El passat 24 de gener, el Departament de Salut va presentar una nova solució tecnològica per desburocratitzar la feina dels professionals. L’Historial Electrònic de Salut (HES) neix amb l’objectiu d’aglutinar la informació clínica de qualsevol persona i permetre una millor gestió del temps del professional de cara l’atenció del pacient. S'invertiran 40M€ i es desplegarà al llarg dels propers 4 anys. Pol Pérez, coordinador de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de Salut explica que el projecte està emmarcat dins l’estratègia integral de salut digital de Catalunya per la transformació del Sistema Sanitari. “El HES esdevindrà el repositori funcional i tècnic de tota la informació rellevant del ciutadà que cal enregistrar i que es comparteix per tot el sistema sanitari, actuant com a palanca d’aquesta transformació del Sistema Sanitari.”

"Aquesta innovació tecnològica repercutirà directament en el present (curt termini), però també en el futur del nostre Sistema Sanitari"

Pérez incideix en la possibilitat de que “els professionals podran fer servir un sistema d’informació homogeni on es fusionaran i unificaran les eines, bases de dades (actualment n’hi ha 22) i guies pràctiques per aconseguir un treball més coordinat”. I afegeix que “aquesta innovació tecnològica repercutirà directament en el present (curt termini), però també en el futur del nostre Sistema Sanitari”. La dificultat d’integrar l’equipament, un programari antic que feia incompatible o dificultava la convivència amb els nous sistemes operatius i l’antiguitat del sistemes (ECAP i HC3 creats a finals dels anys 90), han estat els principals problemes dels sistemes d’informació actuals que dificultaven la correcte gestió dels professionals. En aquest sentit, Òscar Solans, responsable funcional d’eSalut del Departament de Salut avança que “l’eina presentarà al professional informació comuna de significat rellevant, quan la necessita, en temps real, de qualitat, més fàcil i ràpid de registrar, accedir i analitzar”.

"La solució s’adequarà a les tasques diàries que dur a terme el professional"

Solans explica que l’eina presentarà la informació segons la patologia del pacient (a): el professional a l’entrar al sistema se li presentarà la informació més ajustada a la situació clínica del pacient. I segons el rol del professional (b): no necessita la mateixa tipus d’informació un metge que un infermer o un fisioterapeuta, per exemple. En definitiva, “la solució s’adequarà a les tasques diàries que dur a terme el professional.“   Finalment, des de l'Oficina de Comunicació i RSC del Servei Català de Salut han compartit un decàleg sobre el HES per conèixer les millores. DECÀLEG HES
  1. Millora ergonomia de pantalla (pantalles netes i modernes, que alleujaran la càrrega visual).
  2. Més velocitat en les comunicacions (Sire, HC3, cercadors diagnòstics, etc).
  3. Menys clics i informació agregada i adequada segons perfil professional i tipologia de pacient.
  4. Eines de suport a la decisió clínica amb algoritmes d'ajuda en la presa de decisions basat en protocols i guia clíniques.
  5. Integració de dades que permetrà incrementar la velocitat en les cerques.
  6. Millor atenció continuada entre nivells assistencials a l’hora d’obtenir tota la informació.
  7. Informació estructurada que permetrà un millor seguiment dels processos, precàrrega d'informació en les derivacions o complementació de formularis, comparativa de dades analítiques, escales, edpirimetrias, etc afegint la informació que prové d'HC3.
  8. Més seguretat de la informació. Adequació a la RGPD.
  9. Potenciar el model d'atenció no presencial i la tele medicina entre professionals i amb els pacients
  10. Integració amb plataformes transversals de sistema (HC3, IS3, Sire) i Mobilitat (responsive, treball remot).