Les TIC com a palanca del mapa estratègic del CatSalut

En el marc del Pla de Salut 2021-2025 aprovat pel Parlament de Catalunya, el CatSalut – Servei Català de la Salut ha presentat el Mapa Estratègic 2022-2024 que fixa les prioritats, projectes i accions que durà a terme en aquest període. Les TIC juguen un paper clau en el pla, ja que són, juntament amb les inversions, les palanques que l’impulsaran.

El Pla marca tot un seguit d’actuacions per fer evolucionar i millorar el sistema sanitari al voltant de tres eixos principals: l’accessibilitat i equitat, les reordenacions i la cartera i sistemes de pagament. Tal i com explica el CatSalut, el mapa també inclou projectes que ja estaven en marxa abans de la pandèmia, però incorporant els aprenentatges obtinguts.

En el camp específic de les TIC, el pla preveu desplegar el Pla de Sistemes del SISCAT; avançar en la integració dels sistemes d’informació social i sanitari amb la posada en marxa de l’Agència d’Atenció Integrada entre el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials; implantar el sistema d’informació de teixits, a través del qual s’haurà de vehicular la donació de multi-teixit a tots els centres de Catalunya; i desplegar un sistema de recepta electrònica de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria única per al SISCAT.

Font i més informació: CatSalut

  • El Pla marca tot un seguit d’actuacions per fer evolucionar i millorar el sistema sanitari