Les formacions virtuals sobre protecció de dades estan disponibles per entitats adherides a l'Oficina del DPD de Salut

Des de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de /Salut (ODPD) impulsen entre altres serveis formacions en línia. En Lluís Sabaté i la Clàudia Velayos son les persones responsables de gestionar i impulsar aquests mòduls formatius.

Lluís Sabaté és graduat en dret per la Universitat Rovira i Virgili. Ha cursat el màster en dret digital i societat de la informació a la Universitat de Barcelona i el màster universitari en advocacia a la Universitat Oberta de Catalunya. La seva trajectòria se centra en l’assessorament en matèria de protecció de dades en els sectors salut i social. Dins de l’Oficina del DPD és el responsable de la docència i referent en l’àmbit assistencial.

Claudia Velayos és diplomada en Relacions Laborals i Tècnica Especialista en Secretariat de Direcció. La seva trajectòria professional s’ha centrat en l’àmbit dels RRHH i dins la Fundació Tic Salut Social gestiona la formació que imparteix l’oficina entre altres tasques.

A continuació us compartim els detalls sobre les funcions i serveis que ofereixen des de l’ODPD de /Salut.

Què és l’ODPD i aquí oferiu els vostres serveis?

L’Oficina del Delegat de Protecció de Dades informa i assessora sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades, supervisa el seu compliment i actua com a punt de contacte per a qüestions relatives sobre la matèria. En el marc de les seves funcions, l’Oficina del DPD realitza tasques de formació i conscienciació a tots els professionals de les entitats adherides.

Els serveis s’ofereixen en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, així com a la resta d’entitats del seu sector públic que hagin sol·licitat la seva adhesió a l’ODPD. Actualment tenim 38 entitats adherides.

Per què és important la protecció de dades?

Les dades personals constitueixen informació personal valuosa que serveix per dur a terme activitats professionals, però a la vegada revela dades sobre la personalitat, les preferències o gustos d’una persona, entre d’altres.

La protecció d’aquestes dades es tradueix en un dret fonamental protegit constitucionalment, el qual atorga a les persones la facultat de controlar, disposar i decidir sobre les seves dades i el seu ús.

L’objectiu de la normativa és protegir la privacitat i la informació íntima de les persones, donar transparència al tractament de les dades i assegurar que les dades que es tracten són correctes i estan a l’abast només de qui han d’utilitzar-les per a unes finalitats determinades.

En l’àmbit de la salut, la protecció de dades personals és important per garantir la privacitat i la confidencialitat dels pacients. Les dades de salut són informació extremadament sensible que pot revelar detalls sobre la salut física i mental d’una persona.

Cliqueu al següent vídeo per saber a qui van dirigdes les formacions:

Quina és l’estructura i format del curs?

La Formació en protecció de dades creada per l’Oficina del DPD ofereix quatre mòduls diferenciats en funció dels objectius i les persones destinatàries, com s’explica al vídeo.


La metodologia que utilitzem és en línia i de manera asíncrona amb suport de d’un dinamitzador. Aquest tipus de formació permet al participant formar-se de forma flexible, ja que pot connectar-se al curs o descarregar-se els continguts i visualitzar-los en el moment que consideri oportú. Permet expressar els seus dubtes o les seves aportacions, tant al dinamitzador de forma particular com a través dels fòrums de debat que es generen de forma grupal.

La valoració del curs consisteix en resoldre un examen tipus test en el cas del mòdul bàsic, i fer entrega d’un cas pràctic en el cas de la resta de mòduls d’especialització. A més de participar en els fòrums que es plantegin.

Quantes formacions heu fet durant el 2022?

L’oficina del DPD des dels seus inicis va establir com un dels seus objectius principals l’elaboració de contingut formatiu en protecció de dades adaptat als professionals de la salut.

L’any 2021 l’oficina va poder posar en marxa el projecte a través d’una plataforma de Moodle pròpia i va poder formar en protecció de dades al voltant de 200 participants. L’any 2022 només al primer semestre es va aconseguir superar les xifres de l’any anterior i durant el segon semestre no es van poder formar més participants, ja que es va iniciar una migració de la nostra plataforma al Portal de formació en línia de Salut de Catalunya. Aquest fet que ens ha permès créixer encara més, i a hores d’ara hem pogut formar a més de 240 persones durant el primer trimestre del 2023.

Per saber quin procés d’inscripció heu de seguir cliqueu al següent enllaç:

Quines previsions teniu de cara al futur?

La previsió que tenim des de l’Oficina en relació amb la formació és la d’ampliar a altres àrees de coneixement per tal d’oferir nous mòduls que puguin resultar d’interès als professionals i a les nostres entitats adherides.

D’altra banda, l’Oficina del DPD disposa d’una plataforma per l’elaboració d’avaluacions d’impacte de protecció de dades. En relació amb aquesta eina, actualment estem ultimant els últims canvis per tal que l’eina sigui més àgil i eficient a l’hora d’utilitzar-la. Tanmateix, properament iniciarem unes sessions de treball per tal d’explicar el funcionament d’aquesta plataforma a totes les nostres entitats adherides.

  • L'Oficina del DPD impulsa quatre mòduls de protecció de dades en l’àmbit sanitari.