L’equip d’Interoperabilitat i Tecnologies ha publicat el catàleg ATIC al Servidor Terminològic del Departament de Salut de Catalunya

L’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social participa activament en la publicació i actualització de catàlegs per al Servidor Terminològic del Departament de Salut. Enguany s’han publicat els catàlegs de la Terminologia ATIC i de Lèxics.

El Servidor Terminològic va néixer davant la necessitat de disposar de catàlegs i vocabularis de referència que permetin la integració semàntica entre els diferents sistemes d’informació que tenen els centres de salut. Tal com detalla el Departament de Salut, el servidor permet gestionar catàlegs propis dels proveïdors en la comunicació a través de la plataforma d’interoperabilitat i definir les equivalències entre catàlegs locals i catàlegs de referència. Així mateix, permet consultar els catàlegs de referència del Departament de Salut, facilitar el coneixement de les terminologies existents en l’àmbit nacional i internacional, i facilitar el coneixement de les solucions semàntiques aplicades per altres proveïdors.

Catàlegs –de la Terminologia ATIC

L’equip d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació conjuntament amb l’Àrea de Catàlegs del Departament de Salut han estat treballant durant aquest any en la primera publicació de catàlegs de la Terminologia ATIC al Servidor Terminològic.

En concret, han publicat dos catàlegs: un que conté tots els termes dels Eixos Principals (Catàleg ATIC Eixos Principals) i l’altre amb tots els termes dels Eixos Secundaris, sota la versió 5.07 (Catàleg ATIC Eixos Secundaris).

La Terminologia ATIC comprèn un conjunt d’eines de coneixement per a la generació de dades i informació veraç sobre el procés de prestació de cures infermeres i els seus resultats en la salut individual, grupal, comunitària i poblacional. L’objectiu d’aquesta terminologia és facilitar la representació íntegra del procés de prestació de cures i les intervencions infermeres en els sistemes d’informació assistencials, així com la seva explotació analítica per a la seguretat clínica, els processos de millora, la recerca i la innovació en cures de salut.

Catàlegs de Lèxics

D’altra banda, els mateixos equips de la Fundació i del Departament de Salut han actualitzat i publicat els lèxics d’Al·lèrgies, de COVID-19, de Medicina Nuclear i de Salut Mental. .

El Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut i el TERMCAT han creat aquests lèxics que els centres de salut ja poden consultar tant al Servidor Terminològic com als apartats corresponents del Diccionari clínic per a iSalut.

  • Durant el 2022, la Fundació ha participat activament en la publicació i actualització de diversos catàlegs, com ara l’actualització de quatre catàlegs de Lèxics i la creació per primera vegada de catàlegs de la Terminologia ATIC