Label2Enable: Horizon Europe impulsa una etiqueta de qualitat de la UE per a aplicacions de salut i benestar

El passat 1 de juny de 2022 va començar el projecte Horizon Europe Label2Enable. Catorze organitzacions de set països (Bèlgica, Croàcia, Alemanya, Itàlia, Lituània, els Països Baixos i Espanya) uneixen les seves forces durant dos anys per promoure el marc d’avaluació de les aplicacions sanitàries ISO/TS 82304-2 a Europa. La Fundació TIC Salut participa en aquest projecte com a Autoritat de Salut, i proporcionarà assessorament sobre com incorporar l’ISO en el programari de salut a Catalunya, els casos d’ús i els requisits per complir amb aquesta ISO per a tots els productes sanitaris implicats en processos de contractació pública.

L’envelliment de la població i les malalties cròniques estan exercint cada vegada més pressió sobre els pressupostos sanitaris a Europa. La qualitat i l’accessibilitat dels serveis sanitaris són desiguals, i l’escassetat de professionals sanitaris augmenta. Hi ha una creixent assertivitat sobre com les aplicacions sanitàries poden enfortir l’atenció sanitària, l’autogestió i la prevenció. Les investigacions mostren, per exemple, que les aplicacions integrades en el servei assistencial poden promoure un estil de vida més saludable, proporcionar més informació sobre les malalties, menys càrrega de símptomes, menys admissions als hospitals, més eficiència i fins i tot una vida més llarga. No obstant això, actualment les persones usuàries no tenen la informació que necessiten per determinar la qualitat i fiabilitat de les aplicacions sanitàries. Això és una barrera en l’ús d’aplicacions. Els fabricants d’Apps experimenten que els diferents processos d’aprovació nacional són confusos i poc clars quant al que s’espera i la profunditat de les proves que requereix cada organisme d’aprovació.


El 2021 es va publicar «ISO/TS 82304-2 – aplicacions de salut i benestar – qualitat i fiabilitat». El projecte Label2Enable utilitza l’oportunitat que l’ISO/TS 82304-2 i la seva etiqueta de qualitat en Apps de salut per trencar el punt mort i promoure l’ús ampli i el subministrament d’aplicacions de salut de qualitat. L’objectiu de Label2Enable és triple: aconseguir confiança, ús i adopció.

Confiança


Els socis del consorci i-HD, ORCHA, HIMSS, EIT Health i COCIR cooperen en el L’objectiu sobre confiabilitat. Crearan i provaran el manual ISO/TS 82304-2 per a l’avaluació acreditada de les aplicacions sanitàries i organitzacions. En terminologia ISO, un esquema de certificació ISO/IEC 17065. Garantiran que el manual contingui metodologies d’avaluació adequades, que s’ajustin a la legislació i els valors de la UE, i que produeixi els mateixos resultats coherents, independentment de l’organització d’avaluació implicada. I que funcioni també per als fabricants d’aplicacions. Garantiran el manteniment del manual després del projecte i permetran l’acreditació d’organitzacions d’avaluació. També investigaran si la legislació per a l’etiqueta és assenyada i qui pagarà l’avaluació.

Ús


Els membres del consorci European Patient Forum, Kaunas Clinics, LUMC, EuroHealthNet i La Universitat d’Amsterdam col·laboren en l’objectiu sobre usabilitat. Investigaran a qui confien els consumidors per a donar-los recomanacions sobre aplicacions sanitàries i què també ajudarà a les persones amb una baixa alfabetització sanitària a utilitzar l’etiqueta de qualitat. Esbrinaran el que els professionals sanitaris necessiten en l’informe detallat de les aplicacions per a poder recomanar aplicacions sanitàries i com mostrar l’etiqueta de manera efectiva en botigues d’aplicacions, biblioteques d’aplicacions i fonts fiables.

Adopció

Els membres del consorci Empirica, i-HD, LUMC, ISS, Fundacio TIC Salut Social i Tatjana Prenda Trupec Cooperació, en l’objectiu sobre adopció, treballaran per promoure l’ISO/TS 82304-2. A través d'”històries d’ús” de pilots amb l’ISO/TS 82304-2 a Itàlia, Catalunya i els Països Baixos, proporcionaran informació sobre com implementar el marc d’avaluació ISO de manera efectiva.

Finalment, exploraran amb els asseguradors de la salut i els organismes d’avaluació de la tecnologia sanitària com el marc d’avaluació ISO pot ajudar a prendre decisions sobre el reemborsament de les aplicacions sanitàries.
Petra Hoogendoorn coordinarà Label2Enable des del National eHealth Living Lab, Leiden University Medical Center the Netherlands, Department of Public Health and Primary Care.

  • La Fundació TIC Salut participa en aquest projecte com a Autoritat de Salut, i proporcionarà assessorament sobre com incorporar l'ISO en el programari de salut a Catalunya