La xarxa europea d’autoritats sanitàries regionals i locals destaca tres bones pràctiques de Catalunya en l’ús de dades sanitàries

La xarxa europea d’autoritats sanitàries regionals i locals (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA) ha publicat el fulletó ‘Best Practices on Health Data’, que recull tres bones pràctiques en l’ús de dades de salut liderades a Catalunya: el Programa de Promoció i Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial al Sistema de Salut de Catalunya (Programa Salut/IA), el projecte de competències digitals COMPDIG-Salut, i el Blue Button a la plataforma La Meva Salut.

El document inclou un total de 13 bones pràctiques destacades en l’àmbit de les dades sanitàries i la salut digital a Europa, classificades en tres grups: estratègies nacionals i regionals, pràctiques en telemedicina, i pràctiques en l’ús i/o la recollida de dades de salut. Cada cas presentat inclou una descripció del projecte en la qual s’informa sobre la metodologia i processos seguits, reptes bàsics, potencial de transferència a altres regions i autoritats locals, i aprenentatges clau tant pel que fa a les barreres com als facilitadors en la seva implementació.

A la publicació, EUREGHA destaca que “les autoritats sanitàries regionals i locals han estat extremadament actives per tal d’afrontar els reptes en salut digital i dades de salut”, i remarca que “és important d’aprendre de la seva experiència per construir encara més marcs locals, regionals, nacionals i europeus”.

Sobre EUREGHA

La missió d’EUREGHA és representar les autoritats sanitàries regionals i locals europees per tal de millorar la política sanitària a Europa, establir i promoure la col·laboració entre els seus membres, les institucions de la Unió Europea i les xarxes i organitzacions sanitàries paneuropees que treballen en salut pública i presten atenció sanitària.

  • El document inclou un total de 13 bones pràctiques destacades en l’àmbit de les dades sanitàries i la salut digital a Europa.