La Salut Mental al teu telèfon

Autor: Marc Fortes   /  3 de març de 2021

T’has preguntat mai quina va ser la primera aplicació que vas instal·lar en el teu telèfon intel·ligent? Possiblement no ho recordes, i encara menys la vintena o la trentena. Actualment utilitzem aplicacions per gairebé tot. Tant per planificar un viatge, com per veure una pel·lícula. Per fer un desplaçament en motocicleta, per dur un control de la menstruació o per controlar l’estrès. Per gairebé qualsevol cosa podem descarregar una aplicació. En els últims anys, hi ha hagut una proliferació d’aplicacions de salut mental, disponibles per qualsevol persona i en moltes ocasions totalment gratuïtes. Aquestes aplicacions de salut mental, ofereixen una gran quantitat de recursos que fan que les activitats preventives o les terapèutiques, en molts casos, siguin més accessibles, i cost-efectives. A banda d’això les aplicacions de salut mental poden permetre una major privacitat i confidencialitat. Aquestes poden atorgar un espai segur per a les persones que poden sentir vergonya a l’hora d’utilitzar els canals presencials habituals per por a ser etiquetats, estigmatitzats o altres reticències.

Les aplicacions de salut mental ofereixen una gran quantitat de recursos que fan que les activitats preventives o les terapèutiques siguin més accessibles i cost-efectives

Podem fer la prova, accedint a la botiga d’aplicacions del teu terminal i fent una cerca ràpida. Si cerquem “Teràpia salut mental”, veurem la gran quantitat de resultats que ens permetran en qüestió de minuts, trobar i descarregar aplicacions de tota mena. aplicacions que incorporen tècniques comprovades com la teràpia cognitiu-conductual i la teràpia d’acceptació i compromís, i aborden, des de la depressió fins a la recuperació del trastorn alimentari, l’ansietat, el trastorn d’estrès posttraumàtic, el trastorn obsessiu compulsiu i molt més. Ara bé, també cal fer focus en el fet que un gran nombre d’aquestes aplicacions no compten amb publicacions científiques que recolzin la seva eficàcia i que poden ser contraproduents inclús a vegades perjudicials per a les persones que les utilitzin.

Com sé quines aplicacions em convenen?

Abans de començar recorda: Si tens qualsevol dubte sobre la conveniència o no, d’una aplicació de salut mental, sempre cal ser prudent. La opció de consultar a un/a professional de la salut és la millor forma d’assegurar-te.

Alguns experts en salut coincideixen, en el fet que les aplicacions jugaran un paper important en el futur de l’atenció de la salut mental, ja que aquestes aportaran solucions innovadores per a l’autocontrol dels trastorns de salut mental i la seva prevenció.

Una opció interessant, també per als professionals, és confiar en els segells i les acreditacions oficials, que comproven les aplicacions i les sotmeten a una avaluació. A Catalunya trobem l’acreditació d’Apps de la Fundació TIC Salut Social, que avalua la confiança d’una aplicació mitjançant una sèrie de criteris.

Si comparem els milers de resultats que es mostren avui dia a les botigues d’Apps amb les desenes d’aplicacions que s’acrediten anualment, veiem que hi ha una diferència substancial Per aquest motiu s’han de cercar solucions per empoderar a la ciutadania i als professionals de la salut. Així doncs, a vegades serà necessari que un mateix  avaluï les aplicacions de salut mental que existeixen al mercat i poder decidir per un mateix si ens ofereixen les garanties suficients per utilitzar-les.

Abans de començar recorda: Si tens qualsevol dubte sobre la conveniència o no, d’una aplicació de salut mental, sempre cal ser prudent. La opció de consultar a un/a professional de la salut és la millor forma d’assegurar-te.

El model d’acreditació de la FTSS compta amb una sòlida base de més de 120 criteris dividida en quatre blocs o àrees temàtiques, que ens permeten saber en què ens hem de fixar a l’hora de triar una aplicació de salut. Aquests quatre blocs són: Usabilitat i accessibilitat, tecnologia, seguretat i per últim, funcionalitat i continguts.

Cadascun d’aquests blocs compta amb diversos criteris que permeten avaluar l’aplicació de salut i dirimir si és adequada.  A continuació podeu trobar els aspectes claus que cal tenir en compte en cadascun dels blocs i alguns dels criteris més destacats a tall d’exemple, perquè totes aquelles persones que ho vulguin, puguin prendre una primera decisió informada respecte a les aplicacions de salut.

Bloc Tecnològic: En aquest bloc cal parar atenció al fet que l’aplicació funcioni amb eficiència i fiabilitat. L’aplicació s’ha d’adequar a uns mínims de funcionalitat acceptables per garantir robustesa i consistència.

 • La pots trobar a les botigues d’aplicacions oficials i s’instal·la i desinstal·la adequadament.
 • És estable, no s’atura de forma deliberada, no es bloqueja i admet els canvis de context. Per exemple, et permet atendre una trucada i després continuar amb el que estaves fent sense perdre cap informació.

Bloc d’Usabilitat i accessibilitat: És important que l’aplicació tingui un ús intuïtiu, un disseny adequat a la seva funció i que permeti l’accés universal i inclusiu a persones amb diversitat funcional.

 • Els elements principals (text, imatges, botons, etc.) són identificables i fàcils d’usar. A més, la font del text és intel·ligible i de fàcil lectura.

Bloc de Seguretat: Pel que fa a aquest bloc, és important identificar mecanismes que permetin preservar la privacitat de les dades generades i la confidencialitat en la seva transmissió.

 • Informa clarament sobre la política de protecció de dades. Les dades recollides són imprescindibles per al funcionament de l’App. S’informa a la persona de les dades que són recollides, amb quina finalitat i qui hi tindrà accés.
 • Informa i sol·licita els permisos necessaris per accedir als diferents serveis del dispositiu i aquests són coherents o justificats. (Permisos per accedir a GPS, micròfon …)

Bloc Funcional i de continguts: Per últim i no per això menys important, cal fixar-se en la qualitat dels continguts i la utilitat de les funcions que incorpora l’aplicació. Revisar si l’aplicació informa dels seus beneficis, si en el disseny de l’App ha participat un professional o si informa de les actualitzacions, són aspectes claus per atorgar la nostra confiança a una aplicació de salut.

 • Les funcionalitats d’utilitat i/o beneficis per l’usuari que incorpora l’App, estan ben especificades i al seu abast.
 • S’exposen de forma clara qui és el propietari de l’App i les fonts de finançament, promoció o patrocini.
 • S’indiquen les fonts d’informació basades en l’evidència científica, utilitzades per elaborar el contingut i la data d’actualització.
 • S’informa l’usuari/a dels riscos que comporta utilitzar l’App.
 • Es posen a disposició de l’usuari mecanismes d’ajuda i contacte.

Hi ha algun sistema específic per les Aplicacions de Salut mental?

Pel que fa als professionals, l’Associació Estatunidenca de Psiquiatria (APA) ha desenvolupat un sistema d’autoavaluació d’aplicacions per a ajudar a Infermeres, psiquiatres, psicòlegs clínics i altres professionals de salut mental a avaluar l’eficàcia i els riscos de les aplicacions mòbils i les solucions web que consisteix en una avaluació d’ítems organitzada en cinc àmbits d’interès.

El que fa més interessant a aquest model és que han publicat una versió breu. Aquesta versió mostra  les preguntes fonamentals que s’han de fer abans d’utilitzar o prescriure una aplicació i pot servir com un bon punt de partida per a començar. A continuació pots veure les preguntes de la versió breu del model de l’APA:

 • En quines plataformes o sistemes operatius funciona l’aplicació? També funciona en un ordinador d’escriptori?
 • S’ha actualitzat l’aplicació en els últims 180 dies?
 • Existeix una política de privacitat transparent que sigui clara i accessible abans del seu ús?
 • L’aplicació recopila i/o envia dades confidencials? En cas afirmatiu, afirma fer-ho de manera segura?
 • Les institucions acadèmiques, els comentaris dels usuaris finals o els estudis de recerca evidencien que l’aplicació aporti algun benefici específic?
 • Té l’aplicació una funció rellevant per a la patologia o factor protector / risc que aborda?
 • Sembla fàcil d’utilitzar, l’aplicació?
 • Es poden compartir i interpretar les dades fàcilment? Són aquestes dades adequades al propòsit de l’aplicació?

4 exemples propers:

Tant les entitats públiques com algunes empreses, fins i tot algunes persones a títol personal, han desenvolupat i publicat solucions d’aquest tipus dirigides a l’àmbit de la salut mental. A continuació us proposem alguns exemples propers.

1. Gestioemocional.cat

Desenvolupador:  Departament de Salut Generalitat de Catalunya.

Temàtica: Salut emocional

Plataformes: WebApp

Accés: Lliure i gratuït.

Descripció:

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per donar resposta a les necessitats emocionals de la població durant el període de confinament de la covid-19.

Permet fer una avaluació de la salut mental de la persona, disposa eines per gestionar símptomes de malestar, accedir a professionals de la salut mental inclús rebre indicacions i consells del que cal fer en cada situació. L’aplicació permet accedir a aquests recursos mitjançant una sèrie de preguntes que en cas que fos necessari n’acabarien facilitant el contacte amb un professional de la salut mental.

2. TCApp

Desenvolupador:  HealthApp.SL

Temàtica: Trastorns de conducta alimentaria.

Plataformes: IOS, Android

Accés: Per prescripció d’un professional

Descripció:

TCApp és una App que s’usa en la teràpia de l’Anorèxia, Bulímia i altres Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). La seva funció és ser un suport en la teràpia de recuperació d’aquests trastorns des d’una perspectiva del joc.

L’aplicació permet a la persona que l’utilitza:
– Registrar emocions i el seu grau d’intensitat.
– Explicar què s’ha menjat, quan i fer-li una fotografia.
– Dur un diari personal, on explicar al  terapeuta allò que l’usuari cregui convenient.
– Rebre comunicacions del terapeuta mitjançant l’app del mòbil.
– Aconseguir premis pels registres i avançar en la teràpia.

L’aplicació permet al terapeuta:
– Realitzar un seguiment de la teràpia dels pacients als quals tracta.
– Identificar les emocions negatives i les situacions de risc mitjançant un codi de colors.
– Comunicar directament amb els pacients mitjançant l’App.
– Crear informes personalitzats per períodes de temps concrets.
– Utilitza els informes per extreure conclusions.

L’aplicació compta amb la col·laboració d’un panell d’experts en l’àmbit de la salut mental. A més aquesta aplicació, només pot ser usada sota prescripció i control d’un terapeuta professional.

3. Intimind

Desenvolupador:  Creaconcepto

Temàtica: Meditació

Descripció:

Aplicació de meditació o atenció plena (mindfulness) compta amb un mètode elaborat per psicòlegs experts en aquesta matèria. Proposa un programa adaptat que requereix 10 minuts diaris.

Ofereix un programa d’iniciació amb 7 sessions gratuïtes. També disposa de programes de pagament per subscripció específics per: estrès, millora del rendiment laboral, relacions personals i equilibri emocional.

4. notOK

Desenvolupador:  Bee & Bug

Temàtica: Depressió / Ansietat

Plataformes: IOS, Android

Accés: Lliure i gratuït, permet donacions.

Descripció:

Aquesta aplicació és l’única de les que us expliquem que no és de proximitat. Però creiem que val la pena l’excepció tant per les seves característiques com per la història de la seva creació.

L’aplicació, desenvolupada per un adolescent amb un trastorn de salut mental i la seva germana. Els desenvolupadors asseguren que és de molta utilitat per a les persones que solen tenir pensaments o actituds suïcides. Disposa d’un botó vermell que, quan s’activa, permet que cinc dels vostres amics o familiars més pròxims rebin un missatge amb la vostra ubicació GPS actual i un missatge que diu “Hola, no estic bé! Truca’m, escriu-me, o vine’m a buscar”. Els dos creadors són Hannah i Charlie Lucas.