La persistència de la bretxa digital en l'ús de la informació sanitària: un estudi comparatiu en 28 països europeus

Autor: Marc De San Pedro   /  18.05.2020

Aquest estudi va tenir com a objectiu identificar quins són els factors sociodemogràfics que poden descriure els perfils dels usuaris d'informació de salut a Europa i avaluar quins són els factors que distingeixen els usuaris i no usuaris i la seva associació amb l'ús d'informació en línia relacionada amb la salut.

Mètodes

Les dades de l'Eurobaròmetre Flash No. 404 (2014) es van analitzar mitjançant un model de regressió logística multinivell i una coincidència de puntuació de propensió.

Resultats

Va haver-hi diferències significatives en l'ús d'Internet per a la informació de salut segons gènere, edat, educació, malaltia crònica i coneixement relacionat amb la salut. Per tant, alguna escletxa digital va persistir en l'ús d'informació de salut en línia. Els resultats van mostrar que un mal estat de salut es va associar amb un major ús d'Internet amb fins de salut només per a persones amb afeccions cròniques.

Conclusions

Els resultats mostren la necessitat d'augmentar l'alfabetització en salut electrònica de les persones, especialment per als homes majors de 45 anys que no pateixen una malaltia crònica. Per limitar l'ús indegut d'informació de salut deficient o poc fiable que pugui contribuir a majors disparitats de salut, s'ha de centrar un interès especial en les característiques sociodemogràfiques de la població.

Alvarez-Galvez, J., Salinas-Perez, J. A., Montagni, I., & Salvador-Carulla, L. (2020). The persistence of digital divides in the use of health information: a comparative study in 28 European countries. International Journal of Public Health, 1-9.

Comparteix