La nova pàgina web de la Central de Resultats permet fer consultes interactives i anàlisis dinàmiques

El Departament de Salut ha presentat aquesta setmana la Central de Resultats del Sistema de Salut de Catalunya que, mitjançant un nou portal web, permet fer consultes interactives i anàlisis dinàmiques amb gràfiques dels indicadors agrupats en sis àmbits: atenció primària, atenció hospitalària, atenció intermèdia, salut mental i addicions, emergències mèdiques i salut pública.

La Central de Resultats és un instrument promogut pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut i liderat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits pel que fa a qualitat i efectivitat, eficiència, equitat i sostenibilitat per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari de Catalunya (SISCAT).

Pionera a l’Estat i referent a Europa, la Central de Resultats té la voluntat de fomentar i permetre als professionals i gestors dels serveis sanitaris el monitoratge de les seves actuacions per a la millora contínua de l’assistència amb l’objectiu de contribuir a millorar la salut de la població.

La Central de Resultats s’orienta a la presa de decisions i esdevé un ‘mapa de resultats’ del sistema sanitari en permetre la consulta i la comparació evolutiva dels indicadors al llarg dels anys. Aquesta eina no només proveeix de dades, sinó que analitza la informació i genera conclusions a través dels informes i les fitxes interpretatives disponibles. Actualment, es poden consultar les dades interactives des de l’any 2017, unes dades que s’aniran actualitzant de manera periòdica.

Font: aquest article recull només una part de la informació publicada pel Departament de Salut. En aquest enllaç trobareu més informació sobre el recent acte de presentació de la Central de Resultats i les conclusions més destacables que s’extreuen de l’anàlisi de les dades.

  • La Central de Resultats s’orienta a la presa de decisions i esdevé un ‘mapa de resultats’ del sistema sanitari en permetre la consulta i la comparació evolutiva dels indicadors al llarg dels anys.