La Fundació TicSalut coordinarà a nivell europeu el projecte UNWIRED Health

Autor: Adrià G.Font   /  4 de setembre de 2013

El projecte UNWIRED Health, liderat per la Fundació TicSalut, té com a objectiu establir un procés de compra pública precomercial (CPP) a tot Europa. De fet, la CPP és una variant dels processos de contractació pública i, més concretament, de la compra pública innovadora. Així, doncs, permet passar d’un model de compra basat en les tecnologies disponibles al mercat i ofertes pels proveïdors a un model fonamentat en la identificació i el desenvolupament de noves aplicacions i solucions adaptades a les necessitats reals de la ciutadania i de les administracions sanitàries.

Per dur a terme aquest projecte europeu, en què la Unió Europea assumeix un 75% de la licitació, s’ha creat un consorci format per tres compradors públics (Catalunya, Escòcia i el sud de Dinamarca), que introduiran les innovacions als territoris, i tres associacions independents que reuneixen un ampli ventall d’organitzacions i empreses, catalitzadors per fomentar el desenvolupament de plataformes obertes, solucions interoperables i escalables a altres sistemes de salut.

Pel que fa al servei de salut català, el projecte UNWIRED se centrarà en la compra pública precomercial de dues aplicacions mòbils, que han de capacitar els pacients i han de permetre l’atenció centrada en el pacient. Un d’aquestes apps haurà de permetre la millora de la cobertura de la vacunació i el seu compliment. L’altra app ha d’estar dissenyada per al seguiment telemàtic de pacients amb cardiopaties, mitjançant l’educació, motivació, supervisió remota, així com la integració i la coordinació de l’atenció proporcionada per un hospital i el metge d’atenció primària.

El requisit és que aquestes aplicacions siguin innovadores, integrades plenament en les aplicacions dels sistemes regionals de salut públics, i han de poder ser prescrites pels metges de família. A més, les apps hauran de ser adequades per a qualsevol smartphone i qualsevol operador participant (open platform). L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut serà la responsable d’avaluar la idoneïtat clínica d’aquestes apps.

Un dels punts forts del projecte UNWIRED és, precisament, que les tres associacions que hi participen com a partners industrials (Continua Health Alliance, Integrating Healthcare Enterprise Europe i GSM Conference Services Ltd) són els tres grans impulsors de la mHealth a nivell mundial. Aquest fet permetrà que els resultats d’aquest projecte europeu puguin tenir una alta repercusió global.

La Fundació TicSalut és la única institució espanyola que utilitza aquesta eina europea de compra pública precomercial. Per ara, l’empra en el projecte UNWIRED i en el projecte DECIPHER, coordinat per l’AQuAS.

 

Més informació

TicSalut coordina el projecte UNWIRED, el primer que utilitza la compra pública precomercial per adquirir innovacions en mHealth. Fundació TicSalut, 30 de juliol de 2013 [accés: 2 de setembre de 2013]. Disponible a: http://www.ticsalut.cat/actualitat/…