La Fundació TIC Salut Social s'adhereix al programa 'Primera experiència a les administracions públiques'

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsa el programa Primera experiència professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades (SOC– PRIMERA EXPERIÈNCIA), en endavant el Programa, finançat amb fons europeus.

L’objectiu del Programa és oferir a joves que han finalitzat els seus estudis i estan desocupats, l’oportunitat de tenir una primera experiència professional als diferents departaments de la Generalitat i als seus organismes públics. A través de contractes de pràctiques es busca dotar al talent jove de les primeres experiències en ocupació, competències, habilitats socials i professionals.

A través del Programa es cobriran llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l’economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social -vinculada a l’atenció de la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables, la rehabilitació d’entorns i habitatge-, així com el desenvolupament local i/o rural. Aquest programa, a més, suposa un suport operatiu a l’objectiu estratègic de millorar l’ocupabilitat de persones joves en el marc de la Inversió 1, «Ocupació Jove», inclosa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», enquadrat en la política palanca VIII «Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació»  del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La Fundació TIC Salut Social s’acull a aquesta iniciativa del SOC per oferir sis llocs de treball relacionats amb Intel·ligència Artificial, mHealth i interoperabilitat tecnològica i de sistemes.

La data límit per presentar candidatures és el 15 de juny de 2022. Les persones interessades hauran de fer la seva sol·licitud enviant el un CV a través de la bústia de correu secretaria@ticsalutsocial.cat. Cal detallar com a assumpte de correu FTSS-SOC-IA22, per a les places d’Intel·ligència Artificial; FTSS-SOC-mhealth22, per a les places de mHealth; i FTSS-SOC-inter22, per a les places d’interoperabilitat tecnològica i de sistemes.

D’aquesta manera la fundació ofereix dues places de treball per a cada una de les tres categories. Els requisits per participar en el procés de selecció son:

Tenir menys de 30 anys.

Haver obtingut la titulació com a màxim en els darrers 3 anys.

Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat.

Nivell C1 de català.

Nivell B2 d’anglès, valorable.

A més, les titulacions que han d’acreditar les persones presentades a les diferents categories son:

 • Per a Intel·ligència Artificial: Titulació de Grau en Enginyeria, Informàtica, Bioinformàtica o similar.
 • Per a mHealth: Titulació d’estudis d’enginyeria, Informàtica tècnica, superior, grau o similar.
 • Per a interoperabilitat tecnològica i de sistemes: Titulació d’estudis d’enginyeria informàtica o telecomunicacions, tècnic, superior, grau o similar.

Les funcions a desenvolupar en el lloc de treball i en funció de les categories corresponents son:

Per a Intel·ligència artificial (FTSS-SOC-IA22)

 • Donar suport en la gestió de creació de conjunts de dades.
 • Participar en equips de tractament de dades de l’àmbit de la salut.
 • Participar en formacions d’introducció a l’ús de la intel·ligència artificial.
 • Participar en formacions a càrrec de l’empresa.

Per a mHealth (FTSS-SOC-mhealth22)

 • Donar suport a l’equip de l’àrea mHealth.
 • Ajudar en el procés de validació d’aplicacions mòbils.
 • Creació de definicions, requeriments tècnics i funcionals en projectes d’entorns mòbils.
 • Ajudar a l’equip de mhealth en tasques de documentació i especificació de requeriments.
 • Participar en formació a càrrec de l’empresa.

Per a interoperabilitat tecnològica i de sistemes (FTSS-SOC-inter22)

 • Ajudar en la documentació de nous estàndards, creats pels equips de la Fundació.
 • Participar en formacions d’estàndards de salut.
  Suport en la definició de requeriments funcionals.
  Ajudar a la documentació de processos de negoci.
  Ajudar a comunicar i divulgar l’activitat de l’equip.
  Participar en altres formacions a càrrec de l’empresa.

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral temporal en pràctiques (10 mesos)
 • Salari mensual brut 1.953€
 • La fundació s'acull a aquesta iniciativa del SOC per oferir sis llocs de treball relacionats amb Intel·ligència Artificial, mHealth i interoperabilitat tecnològica i de sistemes