La Fundació TIC Salut Social publica l’Extensió catalana de SNOMED CT 2022

L’equip d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social ha publicat l’Extensió catalana de SNOMED CT 2022, que és l’estàndard terminològic clínic acceptat mundialment en l’àmbit de la salut. La publicació segueix tots els criteris marcats per SNOMED International, i com a novetat, inclou, entre d’altres, nous conjunts de referència de l’àmbit social i sanitari.

SNOMED CT és un estàndard internacional col·laboratiu dissenyat específicament per a l’intercanvi d’informació sanitària electrònica i per registrar i compartir dades clíniques. En altres paraules, la utilització d’aquest estàndard permet als sistemes i als centres de salut de tot el món interpretar les dades de la mateixa manera; és a dir, normalitzar la terminologia emprada per tal presentar la informació de forma adequada, precisa i inequívoca, i aconseguir la interoperabilitat semàntica entre totes les parts que intervenen en els diferents processos.

L’Extensió catalana de SNOMED CT 2022 recull tots els conceptes, descripcions i relacions en català i castellà utilitzats dins del territori, així com els diferents conjunts de referència emprats en un ampli ventall d’àmbits de la sanitat catalana i social.

Centre de referència de SNOMED CT a Catalunya

L’equip d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social és, des del 2011, el Centre Nacional de Referència de SNOMED CT a Catalunya i, per tant, l’encarregat de mantenir i actualitzar l’Extensió catalana i els seus conjunts de referència, segons les necessitats del Sistema Sanitari Català. En aquest sentit, el Director de Transformació Digital de la Fundació TIC Salut Social, Fernando Leeson, remarca que “la Fundació està a disposició de tots els professionals de la salut i l’àmbit social que tinguin consultes relacionades amb l’Extensió catalana de SNOMED CT”. Alhora, Leeson agraeix la participació activa de diferents grups de treball en la publicació del 2022: “la publicació no només ofereix contingut idiomàtic valuós per al sistema, sinó que també inclou grups de conceptes fets en col·laboració amb grups de treball de professionals clínics i de l’àmbit social de diferents centres de Catalunya a partir de les seves necessitats”.

La nova actualització de l’Extensió catalana de SNOMED CT inclou, per exemple, subconjunts per a termes relacionats amb anatomia patològica, tècniques de microbiologia, cribratge del càncer, antibiòtics, exploració neurològica, trastorns al·lèrgics, mHealth, i respostes i factors de risc de l’àmbit social.

Com obtenir l’Extensió catalana de SNOMED CT 2022?

Per sol·licitar l’extensió catalana de SNOMED CT 2022 s’ha habilitat aquest formulari a l’apartat d’Interoperabilitat i Tecnologies de la web de la Fundació TIC Salut Social. Les persones interessades hauran d’identificar-se i indicar l’ús pel qual se sol·licita la llicència.

  • SNOMED CT és un estàndard dissenyat específicament per a l'intercanvi d'informació sanitària electrònica i per registrar i compartir dades clíniques en registres electrònics de salut