La Fundació TIC Salut Social participa en el projecte x-eHealth amb finançament europeu

Autor: Carla Alvarez   /  30.04.2020

El projecte x-eHealth és un projecte estratègic per a l'eHealth a la Unió Europea coordinat pel Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de Portugal. Aquest projecte, que compte amb el compromís de 47 actors dins del sector Salut -entre els quals es troben nombrosos Departaments de Salut de països europeus i entitats com HL7 i IHE Europe- té com a objectiu principal establir les bases per a aconseguir l’intercanvi de dades de salut entre països d’una manera efectiva, interoperable i segura de manera que s’afavoreixi l’avenç cap a models basats en eHealth.

x-eHealth cerca establir les bases per a aconseguir l’intercanvi de dades de salut entre països d’una manera efectiva, interoperable i segura de manera que s’afavoreixi l’avenç cap a models basats en eHealth.

Amb l’objectiu de promoure la transformació Digital a Europa de manera ràpida i sostenible, aquesta Cooperation and Support Action es basa en la feina feta de manera prèvia sobre l’ePrescription i el Patient Summary, i pretén establir les bases per a la compartició d’imatges mèdiques, formularis d’alta, resultats de laboratori i malalties rares. D’aquesta manera s’avançarà en la creació d’un espai d’interoperabilitat comú europeu per a la compartició de dades. La Fundació TIC Salut Social està actualment liderant el projecte CEF Telecom pel desplegament de l’ePrescription i Patient Summary a nivell europeu iniciat en els projectes EPSOS. x-eHealth, doncs, pretén establir les bases del que serà la continuïtat d’aquests projectes a nivell estratègic. Dins del projecte, TIC Salut Social participarà en:
  • Definició del full de ruta per a la identificació dels nous dominis i casos d’ús que s’haurien d’incloure a l’European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF). Aquestes accions aniran alineades amb els desenvolupaments que s’estan duen als diferents països (projecte CEF) i en Mapeig del reptes a nivell regional de l’EEHRxF i de l’estat de desplegament a cada zona.
  • Elaboració de les especificacions funcionals, directrius i marcs per a l’intercanvi d’informació i informes de laboratori basats en SNOMED i LOINC; l’intercanvi d’informació d’imatge mèdica, tenint en compte activitats d’estandardització fetes a nivell nacional (DICOM, HL7 IPS) i l’intercanvi d’informació sobre informes d’alta basats en l’actual Patient Sumary.
  • Definició de les especificacions tècniques per a l’intercanvi d’informació de resultats de laboratori, imatge mèdica, informes d’alta i malalties rares al Patient Summary.
  • Definició de l’estratègia d’integració i arquitectura tècnica.
El projecte x-eHealth està emmarcat dins del tòpic SC1-HCC-07-2020 Support for European eHealth Interoperability roadmap for deployment de l’Horitzó 2020 i rebrà un finançament total d’entorn 3M d’euros.