La Fundació TIC Salut Social i la Fundació Salut Empordà signen el seu primer conveni de col·laboració

La Fundació TIC Salut Social signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Salut Empordà (FSE) per impulsar actuacions conjuntes pel desenvolupament i la utilització de les TIC en els àmbits social i de la salut. Aquest marc de col·laboració permetrà definir i executar projectes conjunts per desenvolupar i millorar la oferta de serveis assistencials amb iniciatives que aportin valor diferencial a través de tecnologia i procediments digitals que millorin els serveis existents.

El programa INNPULSA i la Fundació TIC Salut Social

Una de les primeres col·laboracions materialitzades a partir d’aquest acord és la integració de la Fundació TIC Salut Social com a jurat avaluador, expert en tecnologia innovadora, en el concurs d’idees del programa INNPULSA. Aquest programa és una iniciativa de la FSE per incentivar la transformació digital i la innovació tecnològica a l’organització. Un altre objectiu és el de millorar l’atenció als pacients, l’entorn de treball i oferir millors serveis.

D’aquesta manera, el concurs d’idees d’INNPULSA té la finalitat de promoure la generació d’idees innovadores entre els professionals de la FSE, fomentant la innovació i la millora contínua en l’àmbit de la salut.

Es plategen diferents reptes distribuïts en les categories de procés assistencial, sostenibilitat i RSC, TIC i noves tecnologies, talent i benestar professional, i experiència del pacient. La Fundació TIC Salut Social serà jurat de les idees presentades a la categoria de TIC i noves tecnologies.

A través d’aquesta iniciativa, es vol fomentar la participació i la creativitat dels professionals de la Fundació Salut Empordà, donant-los la possibilitat de contribuir activament en la transformació i millora continua de l’organització.

Els professionals de la FSE tenen com a límit de termini per presentar les seves idees fins al mes d’octubre.

  • Una de les primeres col·laboracions materialitzades a partir d’aquest acord és la integració de la Fundació TIC Salut Social com a jurat avaluador, expert en tecnologia innovadora, en el concurs d’idees del programa INNPULSA