La Fundació TIC Salut Social afavoreix l’impuls de la IA a Catalunya a través del projecte europeu INCISIVE

Autor: Carla Alvarez   /  07.05.2020

L’increment de la quantitat i la disponibilitat de dades (en aquest cas imatge mèdica en oncologia) i el desenvolupament de noves eines tecnològiques basades en Intel·ligència Artificial (AI) i Machine Learning (ML) ofereixen unes oportunitats sense precedents per a la millora de la detecció i classificació del càncer, optimització de les imatges, reducció de la radiació i la millora de l’assistència clínica. La Fundació TIC Salut Social, com a entitat responsable del Programa de Promoció i Desenvolupament d’Intel·ligència Artificial al Sistema de Salut Pública -que té com a objectiu principal garantir l’equitat, transparència i seguretat a l’aplicació d’aquestes tecnologies al sistema-, coordina l’escenari del projecte INCISIVE a Catalunya, juntament amb l’IDIBAPS, el BSC i Medtronic.
El Programa de Promoció i Desenvolupament d’Intel·ligència Artificial al Sistema de Salut Pública té com a objectiu principal garantir l’equitat, transparència i seguretat a l’aplicació d’aquestes tecnologies al sistema
El projecte INCISIVE pretén donar resposta a tres grans reptes a l'hora d’explorar el potencial de les solucions d’IA en imatge mèdica en oncologia:
  1. Reptes de l’IA en imatge mèdica
  2. Etiquetatge i anotacions de les imatges
  3. Disponibilitat i compartició de dades.
En aquest sentit, INCISIVE desenvoluparà i validarà: (1) Una toolbox basada en IA per millorar la precisió, especificitat, sensibilitat, interoperabilitat i cost-efectivitat de mètodes d’imatge pel càncer; (2) un sistema d’anotació automàtica basada en ML per a produir dades per l’entrenament d’algorismes per a la recerca en ML i (3) establir les bases per a la creació d’un repositori d’imatges federat pan-Europeu que permeti la donació i compartició de dades (en compliment amb les obligacions legals, ètiques, de privacitat i de seguretat) per a la experimentació de solucions basades en IA. Dins del projecte, TIC Salut Social participarà a les següents activitats:
  • Definició dels requeriments d’usuari i de disseny del sistema: participació a l’anàlisi de les eines d’IA actuals existents relatives a imatge mèdica per càncer i a la creació del full de ruta per a definir els requeriments de sistema.
  • Participació en les tasques de desenvolupament de la plataforma i integració de data sources, i liderant la tasca d’accions d’estandardització.
  • Participació al desenvolupament del toolbox d’AI, models d’entrenament i interacció d’usuari, i liderant la tasca d’interoperabilitat.
  • Participació a les tasques de creació del repositori d’imatges pan-europeu.
  • Participació a les tasques del pla de desplegament i sostenibilitat.
El projecte INCISIVE està emmarcat dins del tòpic DT-TDS-05-2020 AI for medical imaging de l’Horitzó 2020 i rebrà un finançement total d’entorn 10M d’euros, dels quals 1.8M aniran destinats a Catalunya.