La Fundació celebra el primer diàleg sobre la interoperabilitat en salut

La Fundació TIC Salut Social va celebrar una jornada participativa sobre les competències professionals en interoperabilitat a l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de dissenyar una formació que respongui a les necessitats del sistema de salut català. La sessió va celebrar-se el 19 de juliol a la seu de la Fundació, i va comptar amb la participació d’una desena d’experts provinents de centres sanitaris catalans, universitats i empreses del sector.

Els participants van posar de manifest les seves necessitats, que passen, d’una banda, per una major integració i connexió dels sistemes sanitaris; i de l’altra, per trobar nous perfils professionals que hibriden del món tecnològic al sanitari. Així mateix, la sessió va permetre corroborar la importància de generar nous continguts i itineraris formatius que adrecin els reptes del futur de la interoperabilitat en salut.

La Fundació TIC Salut Social elaborarà l’informe de conclusions, conjuntament amb els participants de la jornada, i encetarà les següents passes per treure endavant la proposta formativa.

Diàlegs TICSS

La jornada d’interoperabilitat s’emmarca en la nova sèrie de sessions ‘Diàlegs TICSS’, impulsada per la Fundació TIC Salut Social. La finalitat d’aquestes jornades és reunir experts de l’ecosistema TIC per debatre i aportar solucions a projectes i necessitats específiques del sistema. A les properes sessions es tractaran qüestions vinculades a àrees com la Intel·ligència Artificial, la mHealth, l’atenció no presencial i la integració sociosanitària, entre d’altres.

  • La jornada s’emmarca en la nova sèrie de sessions ‘Diàlegs TICSS’, impulsada per la Fundació TIC Salut Social.