La Comissió Europea posa en marxa l’Espai Europeu de Dades Sanitàries

Espai Europeu de Dades Sanitàries

La Comissió Europea ha anunciat la posada en marxa de l’Espai Europeu de Dades Sanitàries; una de les seves apostes clau en la prestació de serveis d’atenció sanitària a Europa. Aquest nou marc permetrà a les persones controlar les seves dades sanitàries, tant al seu país d’origen com a la resta de països membres, fomentant un mercat únic de serveis i productes sanitaris digitals. Així mateix, tal com assegura la Comissió, proporcionarà un marc eficient, fiable i coherent per utilitzar les dades sanitàries en l’àmbit de la recerca, la innovació, l’elaboració de polítiques i lleis, tot garantint la regulació europea de protecció de dades. La proposta serà debatuda properament al Consell i el Parlament Europeu.

El responsable de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades a la Fundació TIC Salut Social i professor associat de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, Robert Rubió, destaca que l’espai de dades “suposa un pas endavant en l’empoderament dels ciutadans en relació amb les seves dades de salut i una oportunitat per establir un marc comú a nivell de la Unió Europea en l’ús secundari de dades de salut”.

L’Espai Europeu de Dades Sanitàries té tres objectius principals: empoderar les persones donant-los un millor accés digital a les seves dades sanitàries a qualsevol dels 27 països de la Unió Europea; alliberar l’economia de les dades fomentant un autèntic mercat únic de serveis i productes digitals sanitaris; i establir estrictes normes per a l’ús de dades sanitàries no identificables per a la recerca, la innovació, l’elaboració de polítiques i les activitats regulatòries.

Beneficis de l’Espai Europeu de Dades Sanitàries

A continuació es resumeixen els beneficis que la Comissió Europea destaca que aportarà el pla per a cadascun dels següents col·lectius:

Ciutadans: tindran control de les seves dades de salut, amb seguretat i privacitat. Podran compartir les seves dades amb professionals de la salut dels països membres en un format comú europeu. També podran afegir informació, rectificar errors i conèixer com s’estan utilitzant les seves dades.

Professionals de la salut: tindran un accés més ràpid a les dades de salut dels pacients dels països membres, reduint la càrrega administrativa.

Investigadors/es: tindran accés a un gran volum de dades sanitàries d’alta qualitat. L’accés serà menys costós i més efectiu.

Representants polítics i reguladors: tindran accés més ràpid i transparent a dades sanitàries no identificables que permetin ser utilitzades per al benefici de la salut pública.

Empreses del sector de la salut: podran accedir a nous mercats gràcies a la estandardització del procés. Tindran accés a dades no identificables per utilitzar-les en favor de la innovació.

Creixement econòmic

La Comissió Europea espera aconseguir 5.500 milions d’euros d’estalvi per a la UE en deu anys gràcies a la millora en l’accés i intercanvi de dades sanitàries a l’atenció sanitària; 5.400 milions d’euros d’estalvi per a la UE en deu anys gràcies a la millora en l’ús de les dades sanitàries per a la recerca, la innovació i l’elaboració de polítiques; i un creixement addicional del 20-30% del mercat de la salut digital.

Més informació