IoT i transformació digital en salut: com canviaran les nostres vides en el futur

Autor: Andrea Barroso   /  28 de maig de 2021

 

El món avança en la transformació tecnològica tan ràpid com mai abans ho havia fet. En l’àmbit de la IoT i transformació digital en salut, dades recents d’estudis científics demostren que empreses i consumidors han avançat en adopció digital. La indústria de la salut és un àmbits en el que la tecnologia i les solucions humanistes creen un impacte per a la societat. A més, és un camp on la transformació digital es fa cada cop més necessària.

Experts en eHealth es van reunir per debatre sobre el futur del IoT en l’assistència sanitària, la indústria farmacèutica i la transformació digital del procés de quimioteràpia. Aquests temes es van tractar dins el marc del taller IoT & eHealth Digital transformation. El taller s’emmarca en el projecte ATHIKA, finançat per la Comissió Europea i organitzat per La Salle- Universitat Ramon Llull.

Visió humanista i IoT

El projecte ATHIKA proposa explorar punts de vista innovadors per a la formació i el suport tecnològicament avançats que integren explícitament les preocupacions humanistes. Tot això amb l’objectiu d’augmentar la implementació exitosa de les TIC- Internet of Things, Big data and Artificial Intelligence Systems integrats en Decision-Support Systems per al sector sanitari.

Un dels principals temes que es van tractar a trobada virtual va ser l’aportació d’una visió humanista a l’IoT. Empresaris i científics van assegurar que s’estan creant noves tecnologies per a resoldre diferents problemes. Des de condicions de vida més còmodes per a la societat envellida fins a nous equips mèdics als hospitals entre d’altres avenços potents en aquest camp.

“Al 2040 hi haurà el doble de persones grans en tot el món, el que suposarà un 10% del total de població mundial. Així que hem de reaccionar i oferir solucions intel·ligents per a que la població envellida tingui una millor qualitat de vida en aquest món canviant”.

David Moreno Sancho, director d’operacions de  TECHNOSENS. Va presentar la idea de “Digital Helpers” que poden completar la tasca dels auxiliars químics i humans.

Amb el creixent nombre d’ancians en el món els auxiliars químics (medicaments) i els auxiliars humans (benefactors, treballadors socials, etc.) no es poden englobar dins un model sostenible i escalable. L’envelliment es deu abordar amb un enfocament sistèmic. Per exemple, la salut física no és l’únic problema dels ancians sinó que sovint, necessiten ajuda en altres àmbits. Aquests inclouen la detecció de situacions inusuals, internament en una residència d’ancians i professionals capaços d’oferir l’ajuda necessària o consultes individuals mitjançant un App amb l’intervenció de la telemedicina. Les llars intel·ligents deuen garantir la seguretat i el confort, aspectes prioritaris per a garantir una bona salut física i emocional.

HealthTech i dispositius mèdics

Durant la trobada virtual, el director global d’aplicacions mòbils de SANOFI, David Moreno, animava a no tenir por d’afirmar en veu alta que la HealthTech no és només un suport per al negoci sinó que, actualment, es pot considerar un negoci per si mateix. Moreno presentava solucions per als majors reptes de la transformació digital en HealthTech. Un dels majors reptes és la recopilació de dades ja que, les quantitats d’informació creixen molt ràpid. Per això, un requisit fonamental és que tots els sistemes eHealth han de garantir un ús eficient amb formes òptimes de guardar i analitzar les dades útils.

El Project Manager de la Fundació TIC Salut Social, Jesús Berdún , revelava algunes dades interesants sobre la historia dels dispositius mèdics:

“En un futur es podrà controlar patrons de son, activitat del cor o emetre senyals d’alarma sobre una situació de risc. Els hospitals utilitzaran dispositius intel·ligents que ajudaran a reaccionar més ràpid i a recollir dades amb molta més precisió”.

Avenços en quimioterapia i desenvolupament emocional

A la trobada virtual també es va parlar sobre els avenços en quimioteràpia. La subdirectora de tecnologia de l’Institut Català d’Oncologia, Marta Carbonell Cobo, compartia idees sobre transformació digital en un camp tan sensible com el tractament del càncer. Mentre els científics continuen buscant fàrmacs per aquesta malaltia, els metges, juntament amb professionals TI, destinen recursos a investigar noves solucions en quimioteràpia.

La convidada especial, Directora de Projectes de GARAGE STORIES , Mar Gimeno Lumbiarres convidava a participar al hackethon online Hack The Hospital. Aquest esdeveniment virtual pretén crear noves idees que puguin millorar l’experiència dels pacients pediàtrics per a protegir el seu desenvolupament emocional i personal.

IoT i transformació digital en salut: el curs d’ATHIKA

El coordinador del projecte ATHIKA, Alan Briones, va presentar el projecte ATHIKA. El curs es centra en proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per a crear solucions innovadores, flexibles i orientades als problemes.

“El principal objectiu d’ATHIKA és crear un enfocament innovador per a la formació i el suport. Amb això es vol augmentar la implementació de les innovacions i iniciatives de les TIC per a les empreses i emprenedories del sector sanitari europeu. També es pretén implementar un enfocament humanista a  l’enginyeria en el món de la IA (Intel·ligència Artificial) i IoT (Internet of Things) vinculades a la salut”

Briones, va introduir tres unitats per als estudiants que tenen una formació activa en línia amb experts. Més de 200 estudiants de diferents països han adquirit habilitats en IoT Architecture for Smart Health services, IoT Development guidelines, Social Internet of Things, IoT and Big Data relationship, Ambient Assistant Living paradigm.

Fins l’estiu, els estudiants participaran en dos tallers i després realitzaran un repte dins un concurs. Els guanyadors de tres universitats se’ls proporcionaran dues setmanes de mobilitat en una de les empreses del projecte ATHIKA.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

  • Projecte ATHIKA: Reflexions del taller "IoT & eHealth Digital transformation"