Interoperabilitat, qualitat i sostenibilitat: tres aspectes clau de la transformació digital que garanteix la Fundació al projecte INNOBICS-SAHS

La Fundació TIC Salut Social és una de les nou entitats europees que participen al projecte INNOBICS-SAHS, cofinançat per EIT Health i liderat per l’Institut Català de la Salut de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta. L’objectiu del projecte és millorar el diagnòstic i tractament de l’apnea obstructiva del son als centres d’atenció primària.

El responsable d’INNOBICS-SAHS a la Fundació, Jesús Berdún, explica el paper cabdal de la Fundació en el projecte: “identificarem quins són els punts del procés assistencial que es poden complementar amb la tecnologia, assegurant que aquest nou procés assistencial suportat per la tecnologia sigui interoperable i garanteixi els mínims de qualitat i sostenibilitat tant per al sector sanitari com per a l’entorn del pacient”.

El projecte facilitarà la transformació digital del procés diagnòstic mitjançant la integració de dades i la creació d’una unitat virtual de suport. Un fet que permetrà dotar d’eines l’atenció primària per millorar el procés assistencial, i reportarà beneficis directes per als pacients.

L’apnea obstructiva del son és el trastorn respiratori més comú relacionat amb el son i és causada per un col·lapse repetitiu de les vies respiratòries superiors durant el son. S’estima que afecta una de cada quatre persones de 30 a 70 anys, i comporta una elevada mortalitat i morbiditat si no es tracta a temps. Segons els investigadors, actualment només es diagnostiquen el 10% dels casos a les unitats hospitalàries especialitzades a l’Estat espanyol, que acostumen a tenir llistes d’espera superiors a un any. INNOBICS-SAHS s’ha proposat millorar en un 300% el seu diagnòstic.

Més informació sobre el projecte:

Nota de premsa sobre l’inici del projecte
Pàgina web d’INNOBICS-SAHS