Interoperabilitat dins la Fundació

Autor: TIC Salut Social   /  18.02.2020

L’àrea d’Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut Social ha continuat treballant per garantir la interoperabilitat dels sistemes sanitaris durant el 2019, promovent els estàndards i definint els documents que serveixen de referència per aconseguir-ho. S’ha ofert suport als projectes transversals del Departament de Salut, com Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3) o la plataforma d’interoperabilitat iS3, així com als centres proveïdors en l’adopció d’estàndards; i aquesta serà una de les línies d’acció que es mantindrà durant el 2020.

 

En el Marc d’Interoperabilitat WiFIS per iS3 s’han aplicat durant 2019 diverses actualitzacions i ampliacions en la missatgeria actual WiFIS v2.0.2. Els vocabularis controlats seguiran sent utilitzats pels formularis nous a iS3 com és el cas de la CMA (Cirurgia Major Ambulatòria), densitometria, DNA fetal o podologia. Alhora, el domini de laboratori s’ha ampliat afegint la possibilitat d’enviar resultats estructurats de Microbiologia. De cara a 2020 l’objectiu és simplificar el marc de interoperabilitat actual reduint el nombre de significats i missatges HL7, tal com es va fer amb el Domini de Laboratori, en el que es va reestructurar la documentació i acurçat el nombre de missatges de Laboratori de 9 a 3 missatges HL7.

 

La solució a nivell funcional del Servidor Terminològic seguirà avançant juntament amb la gestió dels catàlegs, inclosos dins del servidor terminològic, que són utilitzats pels proveïdors del SISCAT. Entre els catàlegs trobem: LOINC, SNOMED i CIM10. De cara a 2020 s’està elaborant un marc de gestió de versions de referència sobre el Servidor Terminològic i d’actualització dels catàlegs. També està previst portar a terme la migració de taules internes de l’eCAP al Servidor Terminològic, a més d’incorporar les taules internes d’HC3 com: els agrupadors de documents, els tipus de documents publicables a HC3, els rols de professionals i les escales de valoració.

 

La col·laboració amb universitats, orientada a la tutorització de treballs finals de grau i màster en estudis de perfils tecnològic i de salut, és un altre puntal d’activitat de l’àrea d’Interoperabilitat ja que permet mantenir una xarxa de treball entre el món acadèmic i el professional amb un intercanvi enriquidor de coneixement que fluctua en ambdós sentits. Durant el 2020 s’ha iniciat una nova tutorització de TFG basat en la Configuració i desplegament d’un Servidor FHIR, desenvolupament d’una Aplicació per a Diabètics i interoperabilitat de dades entre ambdós sistemes.

 

En l’àmbit social, per garantir la interoperabilitat dels sistemes i dispositius del SISCAT i promoure estàndards de referència en aquest sector, durant els propers mesos es preveu finalitzar el projecte Intersocial II amb els llistats definitius de noves problemàtiques, factors i observacions codificats en SNOMED CT. A més, es posarà èmfasi en el seguiment de la implementació per part dels participants i aportant el suport necessari per a portar-ho a terme.

 

Com a novetat pel 2020, publicarem una wiki oberta sobre estàndards i interoperabilitat, on els usuaris podran llegir i consultar els articles publicats i contribuir amb l’edició dels continguts dins la wiki.

 

Finalment, l’àrea d’Interoperabilitat col·laborarà com assessor en el sector de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial i el BlockChain dins de TIC Salut Social. Durant el 2019 i principis de 2020 s’han definit sinèrgies que habiliten la col·laboració entre departaments per identificar els fluxes de treball que permetran implementar aquestes tecnologies en l’àmbit de la salut en els propers anys.

Comparteix

  • Línies d'acció de l'àrea d'Interoperabilitat al 2020