Iniciat el projecte europeu X-eHealth en el que hi participa la Fundació TIC Salut Social

Autor: David Rodriguez   /  30 de setembre de 2020

El passat 2 de setembre va iniciar el projecte X-eHealth amb la celebració de la primera reunió de kick-off en format virtual. Aquest projecte estratègic per la Unió Europea, està coordinat per Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de Portugal (SPMS) i en participa la Fundació TIC Salut Social juntament amb 35 socis d’altres països de la UE.

L’objectiu general del projecte X-eHealth és proveir a la Unió europea de processos sanitaris integrats, en els quals es faciliti l’accés a la història clínica dels ciutadans europeus des de qualsevol estat membre, independentment de la ubicació on es practiqui l’assistència. El professional de la salut del centre autoritzat, ha de poder accedir a les dades del pacient utilitzant el format europeu d’intercanvi de registres mèdics electrònics (EEHRxF).

Normalment les reunions de kick-off d’un projecte europeu s’acostumen a celebrar de manera presencial en el país coordinador del projecte però, degut a la situació actual de pandèmia i, per a garantir la seguretat dels participants, es va celebrar finalment de manera virtual. Això va facilitar la participació de tots els socis del projecte, sumant més de vuitanta usuaris connectats en total.

La reunió, organitzada i dirigida pel coordinador SPMS va iniciar amb el plantejament del objectius i l’enfocament estratègic plantejat per assolir-los. Posteriorment es van mostrar dos exemples de casos d’ús transfronterers com són el resum del pacient a Portugal d’una viatgera de la República Txeca a Portugal, o el cas d’ePrescripció/eDispensació de ciutadans portuguesos que arriben a Finlàndia.

Durant la jornada, també es va presentar la web oficial www.x-ehealth.eu que recull la informació del projecte X-eHealth, els objectius i la llista dels productes resultants que s’aniran publicant conforme es vagin finalitzant.

Finalment es van posar en comú les metodologies de treball a seguir perquè els participants puguin treballar conjuntament, així com el calendari establert per a les properes reunions dels diferents grups de treball.