Implicació del món municipal en el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària

Diputacions, entitats municipalistes i l’Ajuntament de Barcelona han signat aquesta setmana un protocol amb els departaments de Salut i Drets Socials per a l’impuls de la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

L’acord incideix en la necessitat d’integrar els dos sistemes, el social i el sanitari, per atendre de la millor manera possible les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, a totes les persones amb necessitats complexes. I posa de manifest que aquesta integració social i sanitària requereix de la participació i la cogovernança amb el món local.

“Atenció integrada significa que al voltant de les necessitats de les persones hi posem els recursos de forma coordinada”, ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells, cosa que ha de permetre que aquesta atenció integrada social i sanitària es faci “amb una gestió única, mitjançant models d’informació que es comuniquin, de manera que es prioritzin aquelles atencions més urgents”, ha dit. I ha recordat que l’elaboració d’aquests sistemes de comunicació, tot i que implica força dificultats, està a punt de ser una realitat.

El conseller Balcells ha explicat que “en aquest moment, aquest protocol signat, al que ens compromet a totes les administracions és a treballar en aquesta línia” i que “és un desideràtum de fa molts anys, que acabarà amb la creació d’un instrument que en diem una agència d’atenció integrada social i sanitària”.

Les persones, especialment aquelles més vulnerables, seran les destinatàries d’aquesta atenció integral i integrada, compartida per part de totes les institucions de Catalunya que han signat aquest nou compromís per oferir-los una resposta harmonitzada i humanitzada.

“Cal veure l’atenció integrada com una inversió estratègica, tant de present com sobretot de futur”, ha remarcat el conseller de Drets Socials. “És una oportunitat de repensar i transformar el sistema cap a un nou paradigma d’atenció: la de la personalització de l’atenció, centrat en les necessitats de la persona i les del seu entorn cuidador. Aquesta és, en essència, una de les apostes més transformadores dels darrers anys en el si del sistema de serveis socials i el sistema de salut.”

Des que es va aprovar a Govern al febrer la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’Agencia d’Atenció Integrada Social i Sanitària, s’han organitzat més de 70 reunions amb organitzacions, entitats i professionals i una quinzena de trobades amb experts internacionals. Més de 150 professionals ja hi estan treballant entre equip motor, responsables territorials, consell assessor i grups de treball.

A més a més, s’han establert les quatre línies prioritàries: atenció integrada a les residències per a gent gran i persones amb discapacitat, a l’entorn domiciliari, a la salut mental i les addiccions i sistemes d’informació integrats. També s’ha convocat una consulta pública prèvia de l’avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

Font i més informació: Departament de Salut

  • Les persones, especialment aquelles més vulnerables, seran les destinatàries d’aquesta atenció integral i integrada, compartida per part de totes les institucions de Catalunya que han signat aquest nou compromís per oferir-los una resposta harmonitzada i humanitzada.