HumanITcare obté el segell de certificació d'Apps mòbils

El software HumanITcare, destinat al seguiment de pacients amb malalties cròniques, ha superat el procés de certificació d’Apps mòbils de la Fundació TIC Salut Social. La seva CEO, Núria Pastor, comparteix les seves impressions sobre el procés d’avaluació i per què van decidir sotmetre el seu producte a aquesta certificació.

L’eina de HumaITcare es pot connectar a plataformes de tercers, com històries clíniques, i interoperar informació. D’aquesta manera pot compilar dades des de diferents dispositius com glucòmetres, balances, tensiòmetres o wearables que utilitzen els pacients des dels seus domicilis i en el dia a dia. Durant la recollida de les dades es generen alarmes de seguiment, prèviament configurades pels professionals, útils per detectar situacions delicades dels pacients com risc de recaiguda o descompensacions. Aquesta informació pot quedar registrada a les històries clíniques digitals que gestionen els centres assistencials.

La configuració del software es realitza des dels hospitals. A través d’un accés a l’API de l’aplicatiu es realitza la integració de HumanITcare amb la història clínica del centre i es configura el pla de seguiment per determinar el tipus de dades recollides, la freqüència, els tipus d’alertes i altra informació útil com un espai de preguntes freqüents.

En relació al procés de recomanació de l’eina a pacients Pastor afirma que “l’accés no és lliure. Els usuaris sempre estan sota supervisió d’un professional de la salut i l’accés a descàrrega sempre ve donat pel metge”. I afegeix que per l’empresa desenvolupadora “és molt imporant que darrera d’aquesta eina hi hagi un equip clínic i no es perdi el tracte humà. Que un professional de referència pugui supervisar qüestions tècniques i parlar directament amb el pacient suma valor a la nostra aportació a la salut digital”.

Per tal de poder ampliar la comunitat de persones usuàries es desplegarà un grup de control i seguiment que permeti incrementar l’enfocament a plans de prevenció i malalties cardiològiques.

 

Sobre el Servei de Certificació d’Apps

Respecte al procés de certificació, la CEO de HumanITcare explica que s’han trobat amb un “mètode exigent, proper i resolutiu. Amb molt feedback”. La importància de l’assessorament rebut es troba en “poder desenvolupar productes amb estàndards de qualitat alts” i ens explica quins aprenentatges ha adquirit HumanITcare a partir del servei de certificació de la Fundació TIC Salut Social.

 

 

 

  • Els usuaris sempre estan sota supervisió d'un professional de la salut i l'accés a descàrrega sempre ve donat per aquest