Guia d’implementació HL7 FHIR com a resposta a una nova epidèmia

Autor: David Rodriguez   /  14 de maig de 2020

HL7 Internacional amb col·laboració de Audacious Inquiry, una empresa de tecnologia d’informació sanitària, han iniciat el desenvolupament d’una Guia d’Implementació utilitzant l’estàndard HL7 FHIR. Aquesta guia donarà suport a la resposta contra el coronavirus automatitzant la transmissió i permetent un intercanvi en temps real de dades identificades entre les organitzacions sanitàries i les autoritats sanitàries públiques.

L’objectiu de la publicació d’aquesta guia és fomentar la creació d’una comunitat interessada en el desenvolupament ràpid d’integracions que puguin donar suport a la comunicació de dades dels pacients entre els centres hospitalaris  i la resta de recursos sanitaris inclosos en la xarxa de  salut pública en aquest moment de crisi.

En situacions d’alerta com la provocada per la pandèmia de la COVID-19, són necessàries les dades bàsiques de salut dels pacients així com altres dades d‘equipaments utilitzats pel tractament, com per exemple disposar ràpidament de dades sobre la disponibilitat de llits, ventiladors i respiradors pels pacients. Concretament es volen recollir les següents dades:

 1. Nombre de casos i tendències a nivell local, regional i nacional.
 2. Disponibilitat de llit pel tractament.
 3. Disponibilitat d’altres recursos pel tractament:
  1. Personal clínic i administratiu (staff).
  2. Medicaments.
  3. Immunitzacions (en cas que existeixi).
  4. Recursos mèdics (respiradors, màscares N95,…).
  5. Subministraments (neteja, mascaretes,…).

En l’avaluació de solucions  d’integració per poder disposar de la informació descrita anteriorment, els desenvolupadors de la guia d’implementació han establert els principis següents:

 • No ha de duplicar els esforços existents.
 • Treballar amb els productes informàtics de salut existents actualment desplegats.
 • El desplegament (uplift) necessari per permetre que un producte existent doni suport a les necessitats d’informació de salut pública ha de ser prou senzill per poder lliurar-se de manera ràpida.
 • La solució s’ha de centrar en proporcionar un ROI (retorn de la inversió) elevat.

Es descriuen els actors i els entorns tecnològics implicats, això és, sistemes departamentals (PACS, RIS, LIS…), sistemes EHR, repositoris de dades clíniques, etc, i quin tipus de dades es recullen o s’envíen en aquests sistemes.

Es proposa utilitzar els següents recursos FHIR per intercanviar les dades entre els diferents actors:

 • Location: per descriure informació sobre qualsevol llit en una instal·lació.  També es pot utilitzar per descriure edificis, sales, zona geogràfica o qualsevol altre lloc, inclosos llocs “mòbils” com una clínica mòbil o una ambulància.
 • Group: per informar sobre quantitats específiques de grups de recursos disponibles que coincideixin amb un conjunt específic de característiques.
 • Measure Report: per informar sobre mesures mitjançant comptes i altres mètriques a través de diversos recursos.
 • Device: per informar sobre dispositius mèdics, inclosos ventiladors, respiradors, equips de protecció personal com ara màscares i kits de proves virals.
 • Questionnaire Response: per informar de l’aparició d’infeccions adquirides en l’assistència sanitària.

La terminologia també té un paper important en aquesta guia d’implementació. Aquesta es pot utilitzar per descriure:

 • El tipus d’ubicació on es troba el llit: medicina/cirurgia, UCI, pediàtric, aïllament.
 • Estat d’un llit: disponible, en ús, aïllat, contaminat, servei de neteja.
 • Altres recursos: ventiladors, respiradors, màscares, etcètera.

Actualment ja han definit els value sets o conjunts de valors amb els seus codis corresponents y els sistemes de codificació utilitzats com SNOMED CT.

En la guia es realitzen també consideracions en quant a seguretat i defineixen els components d’arquitectura que es poden utilitzar conjuntament per donar suport al desplegament ràpid de solucions. Els principals components de disseny descrits en l’arquitectura d’aquesta guia admeten les funcions següents:

 • Informes: genera les dades a informar i les fa disponibles.
 • Presentació: analitza i mostra dades.
 • Adaptació: s’adapta entre sistemes.
 • Servidor FHIR: un servidor FHIR és un component evident en una guia d’implementació basada en FHIR.
 • Emmagatzematge extern: dades per a un accés posterior.

La guia s’actualitza regularment per tal d’afegir nou contingut o ampliar apartats ja existents.

Per qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu dirigir a la bústia ofsti@ticsalutsocial.cat