Grau de satisfacció de les famílies amb teleassistència domiciliària pediàtrica: estudi pilot prospectiu intervencionista a Catalunya

Autor: Marc De San Pedro   /  03.04.2020

ANTECEDENTS: L'hospitalització pediàtrica domiciliària millora la qualitat de vida dels nens i les seves famílies, involucrant-los en la cura dels seus fills, al temps que afavoreix l'equilibri entre la vida laboral i familiar. En aquest context, la tecnologia garanteix l'accessibilitat a l'assistència, el que proporciona seguretat als usuaris. Des de la perspectiva de sistema d'atenció mèdica, això podria reduir la demanda de serveis hospitalaris i reduir els costos d'hospitalització. OBJECTIU: Aquest estudi ha tingut com a objectiu avaluar el grau de satisfacció de les famílies i l'acceptabilitat de l'telehomecare pediàtric i explorar les característiques clíniques dels nens que es beneficien de el programa. MÈTODES: Un total de 95 nens i les seves famílies van participar en el programa pilot d'hospitalització domiciliària dut a terme per l'Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona, Espanya. Les famílies van ser visitades un cop a el dia i els pacients van ser monitoritzats usant un kit que consisteix en una bàscula, un termòmetre, un pulsioxímetre i un monitor de pressió arterial. Les dades sobre l'experiència dels pares, la satisfacció, la seguretat i la preferència per l'atenció es van recopilar mitjançant un qüestionari. Les dades sobre les característiques dels nens es van obtenir dels registres mèdics. Es van utilitzar estadístiques descriptives i comparatives per analitzar les dades. RESULTATS Un total de 65 enquestats van expressar nivells molt alts de satisfacció. Les famílies van informar que les seves experiències van ser molt positives, van preferir l'hospitalització domiciliària en el 94% (61/65) dels casos, i van donar puntuacions altes pel que fa a l'ús de dispositius de telemonitorització. El programa no va registrar cap reingrés després de 72 hores i va informar un nombre molt baix d'incidents adversos. El perfil d'usuari va ser molt heterogeni, destacant un gran nombre de pacients respiratoris i pacients amb infeccions que van requerir antibiòtic endovenós. CONCLUSIONS L'hospitalització pediàtrica domiciliària mitjançant telemonitorització és una alternativa viable i desitjable a l'hospitalització tradicional, tant des de la perspectiva de les famílies com de l'hospital. Els resultats d'aquesta anàlisi van mostrar un alt grau de satisfacció amb l'atenció rebuda i que el sistema de telemonitorització a domicili va resultar amb pocs incidents adversos. Si us plau, citeu com: López Seguí F, Batlle Boada A, García García JJ, López Ulldemolins A, Achotegui del Arco A, Adroher Mas C, García Cuyàs F Families’ Degree of Satisfaction With Pediatric Telehomecare: Interventional Prospective Pilot Study in Catalonia JMIR Pediatr Parent 2020;3(1):e17517 URL: https://pediatrics.jmir.org/2020/1/e17517 DOI: 10.2196/17517 PMID: 32213471