Formació online en la normativa de Protecció de Dades

Autor: TIC Salut Social   /  16.04.2021

Durant el primer trimestre de l’any, l’Oficina del DPD de Salut juntament amb UOC Corporate, han desenvolupat diferents materials multimèdia per la formació online en la normativa de protecció de dades. L’objectiu és potenciar i fomentar que les professionals del sector Salut tinguin coneixement actualitzat en relació als principis, drets i deures recollits en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Per a la creació d’aquests materials, s’ha comptat amb la col·laboració del consultor i expert Carles San Jose i Amat, amb àmplia experiència professional en l’àmbit de la protecció de dades i de la formació en aquesta temàtica.

Cal remarcar que aquests materials s’han desenvolupat seguint un procés de producció rigorós i innovador, per tal de poder transmetre els coneixements de forma clara, atractiva i adequada. Seguint la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya reconeguda internacionalment i premiada en moltes ocasions. Aquesta formació va dirigida als professionals del sector salut i que requereixen aquest tipus de formació en diferents nivells. Està previst que en els propers mesos s’organitzin grups pilot d’aquesta acció formativa per desplegar-la a nivell dels centres i/o institucions sanitàries adherides al DPD de Salut.
  • L’Oficina del DPD de Salut i la UOC Corporate desenvolupen materials multimèdia per a professionals del sector salut