Formació i sensibilització amb vídeos immersius

Autor: Victor Barberà   /  12.02.2019

La Fundació TIC Salut Social ultima una nova línia de treball destinada a la realització de píndoles audiovisuals immersives en 360º que podran ser reproduïdes en dispositius de realitat virtual o en el seu defecte, en plataformes audiovisuals amb opció de reproducció interactiva. L’objectiu d’aquest projecte és millorar les habilitats de professionals de l’àmbit de l’assistència centrada en la persona, salut i social, així com aportar coneixement a les persones i familiars beneficiàries del servei. Al mateix temps, també està pensat com a font de materials didàctics per a estudiants d’aquests àmbits on, mitjançant l’exposició a casos d’ús reals, puguin fer una primera aproximació als protocols d’actuació. D’altra banda, també presenta un component de sensibilització i visibilització vers la ciutadania, siguin o no beneficiaris de servei assistencial, tant de les professions com de les situacions quotidianes amb les què treballa el sector. Sovint desconegudes per la majoria de la societat fins que s’hi trobem directament relacionades. Actualment s’han signat convenis de col·laboració amb dues organitzacions. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. La fundació està treballant per crear un comitè d’experts assistencials, encarregats de validar els procediments documentats, de tal manera que els continguts siguin fiables des d’un punt de vista funcional i operatiu. Paral·lelament a la creació del comitè d’experts s’ha iniciat una fase per detectar els primers casos d’ús relacionats amb atenció domiciliària per part de treballadors socials amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. També s’ha realitzat una primera píndola pilot amb la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa enregistrant el subministrament de medicació per a tractaments oncològics a una pacient via port-a-cath.
  • Noves sinergies entre entitats proveïdores de salut i benestar social per generar continguts audiovisuals en 360º destinats a formació de professionals i sensibilització ciutadana