Finalitza la segona fase del projecte Intersocial

Autor: Lourdes Rodriguez   /  30.03.2020

La Fundació TIC Salut Social en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Barcelona, ha finalitzat el març del 2020 la segona fase del projecte Intersocial, el qual es va iniciar el mes de juny del 2019 conjuntament amb un grup d’experts del territori de l’àmbit salut i social. Per tal de seguir evolucionant cap a un vocabulari controlat comú que permeti una major integració de les dades dels serveis socials de Catalunya, es va crear la segona fase del projecte, Intersocial 2, amb l’objectiu d’ampliar la definició d’un vocabulari controlat per a estandarditzar les problemàtiques, els factors i les observacions en l’àmbit de l’atenció social mitjançant l’estudi de nous casos d’ús d’infància i salut mental. Els productes obtinguts han estat:
  • L’ampliació del llistat de problemàtiques i dels subconjunts definits a l'Intersocial (Fase 1)
  • La creació dels llistats dels factors i observacions.
  • El mapeig de la llista de problemàtiques, factors i observacions mitjançant el vocabulari controlat de referència SNOMED CT. Actualment es disposa d’un llistat de  264 conceptes codificats.
Per tal de continuar proporcionant una millora en la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya, la Fundació TIC Salut Social en el decurs d’aquest 2020, treballarà en la proposta d’una tercera fase del projecte.