Finalitza el projecte Trillium II

Autor: David Rodriguez   /  11 d'octubre de 2019

La revisió final del projecte Trillium 2 que es va realitzar el passat 4 de Setembre a Luxemburg ha obtingut els resultats definitius recollits en un informe emès per la Comissió Europea.

Les valoracions generals recollides en aquest informen final destaquen diferents recomanacions per millorar i completar alguns lliurables, així com recomanacions per futures iniciatives que puguin estar relacionades amb el Resum Internacional del Pacient (IPS).

Es destaca que el projecte ha assolit la majoria dels seus objectius i fites durant el període establert. Valora positivament com el consorci ha obtingut resultats i visions de diferents exercicis, incloent les investigacions realitzades, més de 18 tallers, actes, conferències o esdeveniments interactius com ara hackathons i pilots en directe.

Gràcies a diversos lliurables tècnics, s’han pogut compartir resultats que es poden explotar mitjançant la publicació en eines específiques com ArtDEcor i Simplifier oi la Guia d’implementació d’HL7 FHIR sobre l’IPS.