Èxit de participació de la Fundació TIC Salut Social en la darrera edició del programa europeu H2020

Autor: Carla Alvarez   /  1 de febrer de 2021

Enguany finalitza el 8è Programa Marc Europeu conegut com a Horizon 2020. Aquest programa –que va començar al 2014- ha tingut com objectiu principal finançar projectes per recolzar investigacions que afectin als ciutadans europeus, a promoure el lideratge industrial a Europa i a reforçar l’excel·lència científica.

Durant el 2020 la Fundació TIC Salut Social ha continuat en la línia d’assolir un rol de lideratge i dinamització del procés de transformació digital a Catalunya en els sectors de salut i social. Part d’aquesta tasca s’ha traduït en la participació en projectes de finançament competitiu i en una millora considerable del rati d’èxit de la Fundació, que fins ara portava una mitjana de 1-2 projectes guanyats per any.

Traduït en xifres, aquest 2020 que deixem enrere, la Fundació TIC Salut Social ha guanyat un total de 6 projectes europeus en diferents àrees estratègiques de la Fundació com la Intel·ligència Artificial, la interoperabilitat, les competències digitals per a professionals de la salut, la e-Healht i la ciberseguretat per tal de promoure la digitalització del sector salut i l’impuls de solucions sistèmiques dins del sistema públic català.

Quins són aquests projectes?

  • El projecte x-eHealth té com a objectiu principal establir les bases per a aconseguir l’intercanvi de dades de salut entre països d’una manera efectiva, interoperable i segura de manera que s’afavoreixi l’avenç cap a models basats en eHealth;
  • El projecte INCISIVE pretén donar resposta a tres grans reptes a l’hora d’explorar el potencial de les solucions d’IA en imatge mèdica en oncologia;
  • El projecte DELIVER plantejarà la creació d’un marc comú europeu per a la formació en competències digitals per a professionals de la salut;
  • El projecte TIQUÉ és un projecte de Pre-Compra Pública Innovadora que pretén dur a mercat solucions que implementin un model predictiu, preventiu, personalitzat i participatiu de serveis d’atenció mèdica als pacients amb insuficiència cardíaca;
  • El projecte SECANT oferirà un marc holístic per a l’avaluació del risc de ciberseguretat per millorar la seguretat digital, la privacitat i la protecció de dades personals en infraestructures TIC complexes mitjançant l’ús de tecnologies i metodologies innovadores.

Balanç del Programa Marc Europeu H2020 en xifres

Dades de participació

Fins ara s’han presentat un total de 904.006 propostes de 130 països diferents, de les quals un total de 255.076 han obtingut finançament. A l’Estat Espanyol s’han presentat un total de 99.192 propostes, les quals 58.439 han aconseguit fons. El pressupost total de l’H2020 ha estat de 80 bilions d’euros. El repte social de salut ocupa la cinquena posició de participació dins del programa.

Els països amb major participació són: Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya i França; han obtingut un 52% del finançament total dins del programa. Catalunya ha presentat un total de 2.700 propostes de les quals un 13% ha obtingut finançament traduït en una contribució total de 9,1 bilions d’euros.

El repte social de salut se situa entorn un 10% de rati d’èxit de les propostes en Europa, un dels més baixos dins del Marc Europeu H2020.

Lliçons apreses

En relació a l’anterior Programa Marc (7PM), l’H2020 ha demostrat ser un programa més eficient pel que fa a les despeses administratives i més coherent pel que fa a les sinergies generades amb altres programes i instruments de finançament.

L’accés als resultats dels projectes per part de la comunitat científica, així com la publicació dels mateixos ha millorat considerablement en comparació amb el 7PM. Tot i així, una de les tasques pendents pel proper programa marc (Horizon Europe) és la de fer una millor promoció de l’impacte que la recerca i la innovació tenen a la societat civil. També la de ser capaços d’incloure als ciutadans en el co-disseny i co-creació dels projectes que donen resposta als reptes de la societat.

Cal remarcar, però, que malgrat la participació a l’H2020 ha incrementat de manera considerable en comparació al 7PM, el nivell de finançament continua essent insuficient. Això es tradueix en un elevat nivell de competència, uns ratis d’èxit baixos i a l’augment de l’ús de recursos dels sol·licitants.