Publicat un estudi sobre les competències TIC dels professionals sanitaris de Catalunya

La revista JMIR ha publicat recentment Measuring the Digital Skills of Catalan Health Care Professionals as a Key Step Toward a Strategic Training Plan: Digital Competence Test Validation Study. Es tracta d’un estudi emmarcat dins el projecte COMPDIG-Salut/Repte 4 del Fòrum de Diàleg professional i liderat per la Fundació TIC Salut Social.

Aquest estudi buscava analitzar el nivell actual de competències en matèria TIC dels professionals sanitaris actius de Catalunya per obtenir una visió aproximada de les necessitats de formació en aquest àmbit i realitzar les accions oportunes.

Un total de 803 professionals van realitzar l’enquesta entre Juny i Juliol del 2021. Els resultats de l’estudi indiquen que els participants tenen majoritàriament un nivell de coneixement  per sota del ‘ACTIC 2.

L’estudi també mostra les necessitats en formació segons les preferències que indiquen els mateixos professionals. Les conclusions assenyalen la necessitat de millorar les competències digitals dels professionals sanitaris que treballen a Catalunya. També destaca la necessitat de crear estratègies formatives específiques per als diferents perfils professionals del sector.

 

Referència

Reixach E, Andrés E, Sallent Ribes J, Gea-Sánchez M, Àvila López A, Cruañas B, González Abad A, Faura R, Guitert M, Romeu T, Hernández-Encuentra E, Bravo-Ramirez S, Saigí-Rubió F.  Measuring the Digital Skills of Catalan Health Care Professionals as a Key Step Toward a Strategic Training Plan: Digital Competence Test Validation Study. J Med Internet Res 2022;24(11):e38347. DOI: 10.2196/38347doi:10.2196/38347

 

 

  • Els resultats de l’estudi indiquen que els participants tenen un nivell de coneixement per sota de l'ACTIC 2.