Els Serveis Socials Bàsics (SSB) a la província de Barcelona

Autor: Marc De San Pedro   /  16.11.2018

Nova edició de les xerrades a DIXIT Vic. Els serveis socials bàsics des de la òptica dels professionals treballadors socials.

L’acte ha anat a càrrec de Mercè Ginesta, treballadora social i membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT, que durant la xerrada ha presentat el dictamen “Els serveis socials bàsics a la província de Barcelona”. Es tracta d’un document d’aquesta entitat on es fa una aproximació diagnòstica a la situació actual dels serveis socials bàsics a la província de Barcelona. Aquesta aproximació s'ha fet mitjançant la combinació de diferents metodologies de caràcter qualitatiu, i molt especialment a partir de les experiències i vivències dels professionals del treball social.

La ponent va partir d’aquest dictamen per fer una reflexió sobre quines són les funcions explícites i implícites dels Serveis Socials Bàsics (SSB), la iniquitat que es troba en l'atenció en funció del territori, les expectatives de la ciutadania en front aquests serveis, quins són els canvis que han experimentat els professionals en aquest camp al llarg d'aquests anys, els canvis en la intervenció social i els encàrrecs desatesos.

                                                          

En relació a la implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els (SSB), Ginesta va fer especial esment en l’ús dels serveis de teleassistència (art. 16 LSS). La teleassistència s'estableix com una prestació garantida de l'àmbit dels serveis d'atenció domiciliària de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya; es tracta d’un servei que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones beneficiàries que ho necessitin per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata.

L’equip redactor del dictàmen ha estat format per Mercè Ginesta (coordinadora), Mercè Civit, Juanma Rivera i Arantza Rodríguez, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Comparteix

  • Situació actual i propostes de millora. Una Mirada des del Treball Social