Els resultats del Mapa de Tendències TIC i Social 2020 ja estan disponibles

Autor: TIC Salut Social   /  10 de juny de 2021

L’estudi anual Mapa de Tendències determina el grau de digitalització de les entitats proveïdores de serveis d’atenció social. Les conclusions d’aquest estudi quantitatiu queden recollides a l’informe l‘Estat de la digitalització de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

El passat dia 1 de juny es va celebrar una presentació online de l’estudi per reflexionar entorn als eixos d’acció que l’informe destaca com a més rellevants. Podeu revisar les diferents ponències a través del següent enllaç.

Els professionals i les professionals de les ABSS que han participat en l’enquesta consideren que cal incorporar nous serveis i reformes durant els anys vinents per poder continuar la transformació digital de l’atenció primària de serveis socials i millorar l’atenció en cas de futures crisis socials i sanitàries. Tenint en compte l’experiència obtinguda amb la pandèmia actual es prioritzen set línies d’acció:

  • Accelerar la digitalització del sistema de serveis socials per reduir (a) el temps de resposta a la població atesa i (b) el temps de presa de decisions dels professionals.
  • Millorar la interoperabilitat entre els sistemes d’informació dels serveis socials del territori i entre els principals departaments de la Generalitat.
  • Incorporar el perfil d’informador/a digital.
  • Dotar d’infraestructura tecnològica les ABSS. Principalment  equips de treball portàtils i telèfons mòbils perquè puguin desenvolupar la feina de manera segura i eficaç.
  • Formar les professionals socials en matèria digital amb l’objectiu d’augmentar l’ús de les TIC.
  • Incorporar noves eines de gestió entre les ABSS i el DTSF, com el portal GABSS. La informació que conté es considera útil, però la dificultat per emplenar-la recau en la sobrecàrrega de treball dels professionals per recollir totes les dades.
  • Incrementar la inversió econòmica en l’àmbit de les TIC. El conjunt d’ABSS manifesten la necessitat que el DTSF lideri aquest àmbit i els hi acompanyi.
  • Coneix el grau de digitalització de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials