"El servei de certificació de TIC Salut Social millora moltíssim el resultat del producte"

L’App ICOnnecta’t ha superat recentment el procés de certificació d’Apps en salut de la Fundació TIC Salut Social. Per aprofundir en alguns detalls d’aquesta eina ens hem desplaçat a l’Institut Català d’Oncologia per trobar-nos amb en Carles Muñoz. Ell és especialista en Radiofísica Hospitalària i doctor en Biologia Mol·lecular, Biomedicina i Salut. Al finalitzar la seva residència a l’Hospital Doce de Octubre de Madrid es va incorporar a l’Institut Català d’Oncologia. La major part de la seva trajectòria l’ha desenvolupat com a Cap de Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l’ICO-Girona. Va ssumir la direcció corporativa d’aquesta al 2011 i la de director de Sistemes d’Informació de la mateixa institució al 2015. També és professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des de 2009.

Parlant l’App de l’ICO vam poder aprofundir sobre els avantatges que ofereixen les eines digitals aplicades a la salut.

Pots explicar a quin ecosistema d’eines digitals pertany l’App ICOnnecta’t? En quins tipus de càncer posa el focus?

ICOnnecta’t és tot el programa d’eHealth de l’Institut Català d’Oncologia que permet la interrelació en aquest entorn digital entre el pacient i el professional. El nucli seria l’App ICOnnecta’t, que és la plataforma de monitoratge i cribatge de pacient que requereixen aquest tipus d’atenció. Però hi ha altres eines dins d’aquest entorn digital de l’ICO com ara un campus moodle dins d’eOncologia on hi ha continguts informatius co-creats entre pacients i professionals; la videoconsola de SAP-ARGOS; o fins i tot una calculadora, que en diem microcalculator; o l’App de Comunitats que permet fer xarxa social privada entre pacients i professionals del Departament de Salut.

Tot això constitueix l’ecosistema digital de l’ICO i en concret ICOnnecta’t n’és la peça central […] i l’experiència se centra en càncer de mama, càncer de pulmó, tumors digestius i diverses malalties hematològiques.

 Com funciona l’App des del moment de la seva seva prescripció?

La detecció de necessitats normalment la fa el facultatiu referent del pacient i quan identifica els criteris d’inclusió a l’eina per part del pacient es fa una acollida digital en l’àmbit de consulta externa, presencial o bé online. Llavors s’ajuda al pacient a descarregar l’App i a registrar-se. Es realitza un cas pràctic per incorporar informació i quan es considera que ha assolit el domini suficient, comença a utilitzar-la des de casa.

El pacient de càncer té més predisposició a l’adherència de tractaments? L’App n’ha millorat les estadístiques?

Depèn de què entenem per tractament. No és mateix tractament sistèmic endovenós i a l’hospital, que òbviament té una adherència més elevada, que no pas el tractament posterior de reforç o consolidació com podria ser el Tamoxifè, on els resultats no son tant bons com es desitjaria. De fet hi ha estudis que indiquen una adherència no superior al 50% després dels primers 4 o 5 anys. Per tant, és un problema que té en comú amb altres malalties.

Aquest tipus d’Apps, com ICOnnecta’t, han demostrat que millora l’adherència, no només pel recordatori de preses sinó pel suport sanitari vinculat a l’App: des de la resolució de dubtes, sobre interaccions del fàrmac o fins i tot de suport psicològic. Sempre que hi ha un seguiment clínic a través de l’aplicació obtenim millor adherència.

Quin grau d’interacció existeix entre pacient i metge a partir de l’App? 

La interacció entre el pacient i el professional es pot produir de diferents maneres. El primer pas és la introducció d’informació per part del pacient i quan aquesta ja està a disposició del professional, pot detectar una necessitat de manera precoç: de intervenció sanitària, de suport psico-oncològic o similar. Aquesta és un tipus d’interacció asíncrona, i dins l’àmbit d’interacció síncrona existeix un sistema de missatgeria que permet relacionar pacient amb professional i resoldre dubtes. Dins de l’App ICOnnecta’t existeix la possibilitat de realitzar videoconferències amb intercanvi d’informació de manera síncrona.

Tenim evidència clara sobre millora del temps de resposta per resoldre dutes, és molt més ràpid el sistema de missatgeria que no pas el sistema de citació a l’hospital. […] Tenim alguns exemples en l’àmbit psico-oncològic, que per alguns casos concrets, s’ha reduït de 14 a 2 dies el temps d’atenció.

El repte que té l’App, i que hi estem treballant amb diferents assajos en marxa, és demostrar com milloren els resultats clínics. El pas en què estem és el de generar evidències.

El valor del servei de certificació de la Fundació TIC Salut Social

La conversa va concloure parlant dels beneficis que suposat per l’App ICOnnecta’t la superació del servei certificat. Muñoz ens va comentar el següent:

  • "És molt important que les eines estiguin acreditades i garantir, no només tecnologia i seguretat, sinó que el contingut, la usabilitat i l’accessibilitat son adients pel pacient".

  • "El repte que té l’App és demostrar com milloren els resultats clínics. El pas en què estem és el de generar evidències".