El projecte mConnecta inicia les adhesions dels centres del SISCAT

Autor: TIC Salut Social   /  15.10.2020

El passat 6 d’octubre la Fundació TIC Salut Social va presentar el projecte de la Plataforma mConnecta a les gerències i agents clau que conformen les set regions sanitàries del Servei Català de la Salut amb l'objectiu d'avançar cap a l’adhesió a mConnecta de tots els centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Per encàrrec del CatSalut i del Departament de Salut, mConnecta neix com una plataforma integrada en les estacions de treball dels professionals de la salut i que permetrà prescriure solucions de mobilitat als ciutadans: web apps, aplicacions mòbils o apps, wearables i dispositius mèdics. Aquestes solucions permeten als ciutadans mantenir en temps real el seu estat de salut actualitzat dins el sistema a través de l'enviament de dades a la Plataforma mConnecta. D'aquesta manera es realitza un seguiment de la patologia complementant el model d'atenció presencial amb una fòrmula no presencial gràcies a la tecnologia. El procés assistencial de mConnecta que es troba en una fase més avançada és el de seguiment de la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) de varius que, amb la validació de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, la seva implementació en els primers centres es realitzarà en els pròxims dies. El procés assistencial de CMA de varius ha estat dissenyat i consensuat per un grup de treball de professionals del sector i validat com a procés de model d’atenció no presencial. Per altra banda, mConnecta està treballant en el disseny i validació d’altres casos d’ús com la diabetis. Si alguna entitat proveïdora del SISCAT està interessada en adherir-se a mConnecta o necessita informació del projecte, pot enviar un correu a l’Oficina Tècnica mConnecta a l’adreça otmconnecta@ticsalutsocial.cat.