El projecte Intersocial cerca voluntaris/es per testar l'eina ViquiTermSocial

El passat dimarts 3 de novembre des de la Fundació TIC Salut Social es va organitzar un webinar referent a l’evolució del projecte Intersocial, amb l’objectiu de presentar l’eina de consulta del diccionari i servei web del projecte, coincidint amb la posada en marxa de la tercera fase.

En la sessió va participar-hi el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, representat per la seva directora general de Serveis Socials, la Sra. Meritxell Benedí, qui va ser l’encarregada de donar la benvinguda als assistents i situar el context estratègic del projecte.

En l’acte també va participar com a ponent la Sra. Anna Rufí, professional de l’àmbit social, actual directora tècnica de Serveis Socials al Consell Comarcal d’Osona i col·laboradora de la direcció de serveis socials en el Departament en l’àmbit de la transformació digital. Des de TIC Salut Social, el Sr. Carles Mateu, coordinador de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació i la Sra. Lourdes Rodriguez, gestora de projectes de l’àmbit social i de la salut, van completar el quadre de ponents.

Intersocial arriba a la tercera fase

Inicialment es va presentar l’evolució del projecte on es van tractar les tres fases en les quals està estructurat i els productes obtinguts. Seguidament, es va presentar l’eina que s’ha desenvolupat a la fase actual (iniciada el passat mes de setembre) i que té com a objectiu principal, a banda de continuar codificant i validant nous conceptes, que els ja existents siguin utilitzats per al conjunt de professionals de l’àmbit social i que es puguin integrar dins dels sistemes d’informació dels serveis socials de Catalunya.

Per facilitar aquesta integració, des de la Fundació s’ha creat un servei web que conté els següents apartats:

  • El primer, descriu i dóna informació sobre el projecte InterSocial.
  • El segon és un punt de descàrrega sobre els conceptes actualitzats. L’objectiu de la tercera fase del projecte, és que aquest sigui l’entorn on anar a buscar els conceptes del projecte els quals es van ampliant amb les sessions de treball amb el grup d’experts i expertes que col·laboren.
  • El tercer apartat, és una pàgina de cerca on es poden buscar conceptes de l’InterSocial de manera dinàmica, indicant una paraula sencera o una part.
  • Per últim, en el darrer apartat, es presenta el ViquiTermSocial. És tracta d’una eina relacionada amb la Intel·ligència Artificial que té com a objectiu principal facilitar la selecció de conceptes per a codificar un text (una entrevista, un informe). És una eina que no ha estat entrenada per tant es necessita un bon volum de textos que millorin el model i generin resultats amb exactitud. Des del webinar es fa la crida col·laborativa al conjunt de professionals d’àmbit social per tal que puguin accedir a la web i fer proves integrant textos d’entrevistes o informes treballats en el dia a dia.

Si esteu interessats/des a participar com a voluntari/ària en el ViquiTermSocial si us plau podeu enviar un e-mail a la següent adreça electrònica: lrodriguez@ticsalutsocial.cat i us farem arribar el qüestionari de col·laboració.

Apunta’t a la ViquiTermSocial amb poc podem avançar molt ràpid!!!

Intersocial

Intersocial és un projecte coordinat per la Fundació TIC Salut Social en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i comptant amb l’expertesa de diversos professionals d’organismes de l’àmbit de la salut i social com la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i d’altres departaments i entitats.

A continuació podeu visionar la sessió completa:

https://www.youtube.com/watch?v=4pEQbTUdSTE