El projecte InterSocial amplia el diccionari terminològic social amb 92 conceptes nous

Durant les darreres setmanes, i en el marc del projecte InterSocial, s’ha culminat un procés de creació i actualització de conceptes nous al diccionari terminològic social. Un total de 92 conceptes, de l’àmbit de violència masclista referents a la parella i/o ex-parella, família, entorn laboral o sòcio-comunitari. També amb els àmbits digital, institucional, educació o vida pública i política.

Aquests conceptes se sumen al conjunt existent de conceptes codificats d’acord amb l’estàndard internacional SNOMED CT que configuren aquest diccionari terminològic.

La Fundació TIC Salut Social, en col·laboració amb el Departament Drets Socials, participa en aquest projecte des de 2016 amb l’objectiu de crear i ampliar progressivament una terminologia que permeti estandarditzar problemàtiques, factors i observacions en l’àmbit social.

Mitjançant aquests vocabularis controlats comuns es pretén proporcionar una millora en la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya. Fet que ajudarà a facilitar el treball que desenvolupen els professionals de  l’atenció social. D’aquesta manera es potencia l’intercanvi d’informació eficient entre els diferents sistemes d’informació dels Serveis Socials de Catalunya.

InterSocial també compta amb l’expertesa de diversos professionals d’organismes de l’àmbit de la salut i social com la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i d’altres Ajuntaments, departaments i entitats de l’entorn social.

  • Les definicions de vocabularis controlats permeten integrar dades dels Serveis Socials de Catalunya sobre factors i problemàtiques socials