El Model de Fogg i el Canvi de Comportament

Autor: Marc De San Pedro   /  08.02.2019

El Dr. B.J. Fogg va ser el primer científic a articular el concepte de "captologia", o l'estudi de com es poden utilitzar les computadores per persuadir les persones a canviar les seves actituds o comportaments. Va començar aquesta investigació el 1993 i va seguir destacant els potencials i els reptes de la tecnologia persuasiva. El 2010, la seva recerca es va allunyar de la tecnologia persuasiva cap a un estudi més general del comportament humà, un enfocament que va anomenar "Disseny de comportament". A l'equació 'B = MAT' el concepte que el professor comunica pot ser tan intuïtiu com el que la mateixa equació pretén representar. 'Behavior' és la paraula que Fogg utilitza per descriure un comportament que algú té; tanmateix, la qüestió s’adreça més aviat a com es pot capacitar les persones per fer les accions correctes; aquesta és l'essència del que Fogg anomena disseny del comportament. Fogg suggereix que es necessiten tres elements clau per aconseguir-ho: motivació, habilitat i un “activador/detonant” (com pot ser un dels rols de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Quan aquestes tres coses s'uneixen, les persones són capaces de produir canvis importants en el seu entorn. Vegem els tres components per separat: Motivació: Les persones han d’estar el suficientment motivades per canviar el seu comportament. Habilitat: Cal que aquestes tinguin la capacitat de gestionar el seu comportament. “Trigger”: Els usuaris han de ser empesos a canviar el seu comportament (com pot ser mitjançant un disseny atractiu o l’ús de la gamificació mitjançant les TIC). Segons l’autor, si un d’aquests elements falta, el canvi de comportament no s’esdevindrà. En aquesta representació del model hi ha almenys quatre elements dels que poder adonar-se:
  • A mesura que incrementa la motivació i les habilitats d’una persona, és més probable que aquesta dugui a terme una nova conducta.
  • Hi ha una relació inversa entre motivació i habilitat. Quan més fàcil és fer quelcom, menys motivació cal per fer-la. D’altra banda, quan més costa fer una cosa, més motivació és necessària.
  • La línia d’acció -la línia corba- et permet saber que qualsevol comportament a sobre d’aquesta línia tindrà lloc si és apropiadament estimulada. Al mateix temps, qualsevol comportament per sota de la línia no tindrà lloc malgrat s’estimuli. Per què s’esdevé això? Perquè si disposes de pràcticament cap motivació per fer quelcom, no ho faràs malgrat sigui el senzill que sigui. Alhora, si et sents molt motivat per fer-ho, però és increïblement difícil de fer, et sentiràs frustrat i tampoc actuaràs.
  • Si cerques maneres de fer que un comportament tingui lloc, cal cercar maneres d’augmentar la motivació o la capacitat (o ambdós). En altres paraules, cal adreçar-se a la part alta, a la dreta del model i mou-re’s a través de la línia vermella en direcció a l’estel groc.
En resum, el Model de Fogg sembla ser una bona guia per entendre perquè es produeixen certs comportament i què cal fer perquè certes coses passin. Alhora em fa pensar en un paral·lelisme amb el concepte de “Competència”. Competència = Actitud + Capacitat + Coneixement, i on l’actitud correspondria a motivació, l’habilitat a la capacitat i el coneixement es podria relacionar amb el trigger que cal per activar una situació, també a través de l'ús de les TIC. Referències: Forget big change, start with a tiny habit: BJ Fogg at TEDxFremont https://www.youtube.com/watch?v=AdKUJxjn-R8 BJ Fogg's Behavior Model http://www.behaviormodel.org/ A Behavior Model for Persuasive Design https://www.mebook.se/images/page_file/38/Fogg%20Behavior%20Model.pdf BJ FOGG’S BEHAVIOUR MODEL https://www.growthengineering.co.uk/bj-foggs-behavior-model/ A Failproof Model for Triggering Behavior Change https://daringtolivefully.com/the-fogg-behavior-model Conocimientos, habilidades y actitudes http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_156/programa/main/viu/asp_gen/viu03.htm      
  • Les TIC poden contribuir a millorar els hàbits