El blue button avança per oferir una atenció assistencial més eficient i informada a la ciutadania

Des de 2023 la ciutadania pot disposar d’un resum de les seves dades clíniques descarregant-les des de La Meva Salut i a través del Blue Button. Ara aquest botó de descàrrega avança a través dels serveis de salut privats per oferir una atenció assistencial més eficient i informada a la ciutadania.

El passat mes de desembre la Fundació TIC Salut Social va signar dos acords de col·laboració amb les principals associacions que representen al sector assistencial privat a Catalunya. ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut) i La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials).

ACES, conjuntament amb la Fundació TIC Salut Social ha estat el promotor de la iniciativa en el sector privat de la salut de Catalunya. Durant la fase de planificació prèvia al desplegament, en la qual ha col·laborat activament ACES, s’han definit les línies d’acció a seguir a partir de 2024. Actualment es prepara el desplegament per la implementació i ús efectiu del Blue Button. La Fundació TIC Salut Social proveirà la solució i vetllarà pel seu correcte funcionament. I assumirà les tasques de manteniment i evolució tecnològica de la funcionalitat.

 

Les dades al servei de les persones

L’objectiu final és que la ciutadania tingui accés a les seves dades de salut independentment de l’àmbit on s’hagin generat, sector públic o privat. L’accés i descàrrega es realitzarà des de les plataformes de salut específiques de les entitats proveïdores. Amb aquesta mirada, els tres organismes uneixen esforços per garantir que els ciutadans de Catalunya tinguin accés a la seva informació clínica de manera més completa i integrada.

En aquest sentit, que les persones puguin descarregar satisfactòriament les seves dades des del sistema públic de salut, amb garanties de portabilitat digital i d’interoperabilitat entre sistemes, ha estat clau per realitzar un pas més en la connexió i cooperació entre els sectors públic i privat.

 

Horitzons a curt termini

El projecte preveu iniciar el desplegament d’aquesta funcionalitat entre les persones usuàries del sector privat durant aquest any 2024 per tal de generar les primeres mètriques de rendiment per l’anàlisi enfocat a la millora continuada.

El recorregut del Blue Button a La Meva Salut no s’acaba aquí. Durant aquest any 2024, i en representació del Sistema de Salut de Catalunya i del Ministerio de Sanidad, la Fundació TIC Salut Social ha iniciat la seva participació a xShare. Un projecte finançat amb fons competitius del programa Horizon Europe i format per un consorci de 40 socis internacionals que treballaran per adoptar la funcionalitat de descàrrega i portabilitat de dades de salut entre la ciutadania i entre diferents sistemes d’informació de la Unió Europea. Entre altres tasques, Catalunya actuarà com adoption site per testejar aquest botó europeu i generar evidènicies favorables per a una futura adopció d’aquesta solució a la resta de comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

  • La Fundació TIC Salut Social proveirà la solució i vetllarà pel seu correcte funcionament