Drets socials atorga més de 13 milions d’euros a projectes tecnològics al servei de les cures

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat la proposta de resolució de subvencions de projectes de tecnologia al servei de l’atenció i la cura de les persones, inclosa com a línia 2 a la convocatòria de subvencions del fons Next Generation EU, impulsada pel Departament. En concret, ha proposat atorgar 13.221.000 euros a l’impuls de 33 iniciatives que utilitzen la tecnologia per aportar solucions a les persones en situació de dependència, discapacitat o de problemàtica social derivada de malaltia mental.

En el procés de valoració d’aquesta línia, el Departament ha comptat amb l’expertesa de l’equip tècnic de l’àrea Social de la Fundació TIC Salut Social, que ha ofert assessorament i suport tècnic de la valoració tecnològica dels projectes. Es tracta de projectes que poden tenir objectius diversos, com ara facilitar l’autonomia personal, la cura, el manteniment de la persona a l’entorn domiciliari, l’atenció integrada social i sanitària, així com la participació i implicació de la xarxa de voluntariat.

Altres línies de la convocatòria

En el marc de la mateixa convocatòria, el Departament de Drets Socials ha publicat també la resolució de les línies 1 i 5, d’inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents, i de modernització i transformació de centres residencials per a infants i adolescents tutelats i ex tutelats i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils.

En total, Drets Socials invertirà fins 2025 un total de 142.350.000 euros destinats a la construcció o remodelació de 117 residències i centres de dia, a la modernització i transformació ecològica de 14 serveis que atenen infants tutelats, la transició energètica de 41 instal·lacions juvenils i a l’impuls dels 33 projectes tecnològics al servei de les cures.

La resta de línies de subvenció, que aborden la millora tecnològica dels serveis socials i l’impuls de projectes innovadors en aquest sector, es preveu que se’n publiquin les resolucions provisionals durant aquest mes de febrer. En aquest cas, l’equip tècnic de l’àrea Social de la Fundació TIC Salut Social ha participat en l’avaluació tecnològica de les línies 3 i 4.

Font i més informació: nota de premsa del Departament de Drets Socials.

  • La Fundació TIC Salut Social ha participat a la convocatòria de subvencions del fons Next Generation EU oferint assessorament i suport tècnic en la valoració tecnològica dels projectes.