Disponible l'informe sobre l'anàlisi internacional d’apps de rastreig de contactes en el context de la pandèmia de COVID-19

Autor: Adrià G.Font   /  29.09.2020

Arrel de la pandèmia decretada pel SARS-CoV-2, molts dels estats han enfocat part dels seus esforços en trobar eines digitals que els permetin afrontar de forma més eficient la pandèmia de COVID-19 i utilitzar aquestes eines per reduir la propagació de la malaltia. A banda de les Apps informatives, la veritable revolució durant aquesta pandèmia han estat les aplicacions que permeten als governs obtenir dades precises sobre les zones de contagi o sobre les persones que han tingut contacte amb persones infectades. La Fundació TIC Salut i Social, juntament amb la Fundació i2cat, i per encàrrec del Departament de Salut, ha analitzat les aplicacions desenvolupades per diferents governs internacionals que tenen com a principal objectiu realitzar el rastreig de contactes (Contact Tracing Mobile Applications) de COVID-19 a través del telèfon mòbil i notificar al usuari si ha estat en contacte amb persones exposades a la malaltia.
L’objectiu d’aquestes aplicacions és identificar nous riscos de contagi que permetin aplicar les mesures adients per tal d’interrompre la propagació de la malaltia i, d’aquesta, manera fer front a la situació actual.
L’anàlisi efectuada ha consistit en realitzar una revisió de les aplicacions i eines digitals posades al mercat en els últims mesos per diferents governs internacionals per tal d’abordar la traçabilitat de contactes diagnosticats amb COVID-19. La finalitat del projecte és presentar un seguit de recomanacions i aspectes a tenir en compte a l’hora de desenvolupar una aplicació d’aquestes característiques que permeti fer front a la pandèmia de COVID-19 desencadenada en els darreres mesos. Aquesta anàlisi permetrà tenir una visió global i general de quina és la tendència que estan tenint els diferents governs a l’hora d’apostar per aquestes tecnologies i saber com són adoptades en els seus territoris. Apartats com la privacitat de les dades, la seguretat, la usabilitat i la interoperabilitat entre d’altres, són alguns dels aspectes rellevants que s’han revisat en el desenvolupament de la present anàlisi. L'informe inclou les aplicacions que s'han desenvolupat a nivell mundial per fer front a la pandèmia de COVID-19, quin ha estat el seu marc tecnològic i inclou totes les consideracions relatives a la protecció de dades, així com possibles riscos i amenaces. Consens generalitzat Finalment, de l'informe se'n desprèn que hi ha un consens generalitzat en els diferents estats de la UE i, així ho reconeix la Comissió Europea sobre l’important paper que poden jugar aquest tipus d’aplicacions en el rastreig dels contactes, limitar la propagació de la transmissió de la malaltia i interrompre les cadenes de transmissió. Aquestes Apps també poden ser especialment importants per proporcionar informació sobre el nivell de circulació del virus, avaluar l’eficàcia de las mesures de distanciament físic i confinament, i orientar estratègies de desescalada. Fundació i2CAT       Fundació TIC Salut Social
  • La finalitat del projecte és presentar un seguit de recomanacions i aspectes a tenir en compte a l’hora de desenvolupar una aplicació d’aquestes característiques