Creuar dades de salut i benestar social és possible?

A Per què salut i social vam esbossar la lògica i precedents de l’agermanament entre els mons de salut i social. Ahir en Pere Ibern ens ho recordava amb un post en el seu blog, actualitzant-nos en les aproximacions quantitatives als pesos de les circumstàncies socials, entorn, genètica, comportament i assistència sanitària sobre les mesures de salut general, basades en resultats del projecte Drivers of Health. La integració i interoperabilitat dels sistemes d’informació és útil des del punt de vista de la provisió de la salut, però més enllà de l’aspecte funcional cal reivindicar que són avenços que tenen molt a veure amb com es fa la recerca i la seva qualitat. Encara avui, qui investiga té moltes dificultats per creuar dades. I malgrat les limitacions que podem atribuir als resultats, l’anàlisi quantitativa de les relacions entre fonts d’informació és un dels aspectes que genera més interès als recercaires de tots els àmbits. Ja es va fent feina: en un article recent, Anna García Altés i Josep Maria Argimon mostren les relacions entre les condicions socioeconòmiques i la mala salut. L’ús dels registres administratius està de cada cop més ben considerat entre els investigadors. Javier Mar, Miguel Ángel Negrín i David Epstein en fan una reflexió, assenyalant les virtuts i limitacions d’aquestes fonts d’informació respecte de la recollida de dades “a l’antiga” (assaig clínic amb un nombre reduït de pacients, dificultats per establir grups que serveixin per calcular l’impacte i de coordinació/monitorització, alt cost...). Des d’una òptica més pragmàtica, si la digitalització dels sistemes ha implicat la creació de grans volums de dades (que creixen acumulativament) que poden ser útils per a la recerca (les dades curen!) ¿per què no estructurar-ne l’accés (prioritzant-ne l’ètica i la seguretat) i posar-les a disposició de la ciència? Per cert que d’això en diuen Real World Data / Evidence. Amb tot això, cal reconèixer i celebrar l’impacte que ja té el PADRIS (que coordina la cessió a tercer de les dades del Departament de Salut). Quins seran els propers passos per integrar-ne la resta?
  • Els determinants de la salut i el rol dels sistemes d’informació en la recerca