Convisc amb la diabetis

Autor: Carme Pratdepàdua   /  22 de novembre de 2021

Sovint es parla de la diabetis com una malaltia sense repercussions greus, sense tenir en compte el gran número de població que la pateix i les afeccions que pot provocar si es fa una mala autogestió de la malaltia o un mal seguiment. El fet de sentir-ne a parlar sovint fa que la diabetis hagi esdevingut una de les malalties més comunes i de més renom en la vida quotidiana de les persones, des de converses de carrer, en dinars familiars, en converses en sales d’espera, etc. Aquest fet, ha posat de manifest que en molts casos s’ha menystingut i s’ha tractat la diabetis com “una malaltia lleu i en la que no cal que hi dediqui molta atenció perquè no em pot provocar res greu[1]. Aquest mite, és totalment fals, ja que la diabetis és una malaltia que no es pot menystenir, actualment la Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia crònica que requereix d’un molt bon control metabòlic per evitar o frenar possibles complicacions a llarg termini.

Però exactament què és la diabetis? La diabetis és un trastorn del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa en la sang. Aquesta anomalia es pot causar per una producció insuficient d’insulina per part del pàncrees, o bé, per un mal aprofitament d’aquesta hormona per part de l’organisme. Existeixen tres tipus:  la Diabetis tipus 1 [2], la tipus 2 [3] i la gestacional [4].

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) actualment hi ha més de 460 milions de persones que la pateixen, en els darrers anys ha augmentat la seva incidència i actualment a Catalunya el nombre estimat de persones diagnosticades es troba al voltant dels 600.000 casos, afectant al voltant del 8% de la població de més de 15 anys i al voltant del 20% de les persones amb més de 65 anys [5].

Una de les eines que actualment fan servir les persones que la pateixen són les aplicacions mòbils, que permeten realitzar un seguiment més acurat de la diabetis, com per exemple, el càlcul del nivell de carbohidrats dels plats, els nivells de glucosa, les dosis d’insulina que s’han d’administrar, rebre informació de dietes per ajudar a ingerir la quantitat adequada de “sucre”, proporcionar pautes d’activitat física, etc.

Algunes de les funcions principals que aquestes aplicacions ofereixen són principalment la de control i registre de dades (glucèmia, pes, medicació, etc.), programar alarmes, establir un registre sobre l’alimentació, transferir informació de les dades entre els propis usuaris o fins i tot, compartir la informació amb el professional de la salut. A continuació es mostren les principals funcionalitats que inclouen les Apps de seguiment de diabetis:

Moltes d’aquestes funcionalitats suposen un abans i un després en el control d’aquesta malaltia crònica. A continuació mirem d’explicar els avantatges i les novetats que suposa cadascuna d’aquestes funcionalitats.

Control i registre de les dades

La major part de les aplicacions, per no dir totes, ofereixen aquesta funcionalitat com a eina principal. Permeten el registre de glucèmia, pes, presa de medicació, etc., normalment acompanyat de la sincronització amb els aparells de mesura de glucèmia capil·lar (punxada al dit), i fins i tot, permetent la lectura de sensors subcutanis, facilitant així el registre de les dades i evitant errors de transcripció. El fet de tenir totes les dades registrades i classificades en el temps, facilita la seva lectura mitjançant gràfics i informes, que faciliten la comprensió de la situació de salut i permeten compartir la informació amb el professional de la salut de referencia. Normalment amb la infermera.

Quin procés millora o substitueix?

Aquesta funcionalitat permet deixar en un calaix les llibretes de registre de glucèmies, on s’apunten de forma manual, les unitats d’insulina administrades, els valors glucèmics o els fàrmacs que s’han pres. Amb les corresponents inexactituds temporals o quantitatives. A banda de que aquestes llibretes són finites i cal anar-les renovant tot sovint.

Registre alimentari

L’alimentació i el seu control és un pilar fonamental en el control de la diabetis. Registrar allò que s’ha ingerit i saber quina quantitat d’hidrats de carboni tenia l’àpat en qüestió és fonamental entre d’altres coses per controlar els nivells d’insulina que cal injectar-se o simplement per fer una ingesta adequada a la capacitat del pàncreas. Actualment existeixen Apps que permeten aquest registre no tan sols per introducció manual de la quantitat de carbohidrats  d’aquell àpat, sinó també mitjançant fotografies o escaneig de codis de barres.

Quin procés millora o substitueix?

La possibilitat d’ajustar la dosis exacta d’insulina en funció de la ingesta i la glucèmia. Aquesta funcionalitat comporta una millora significativa ja que previ a aquesta funció poques persones eren prou constants com per fer aquest tipus de registre. Les Apps ajuden considerablement a fer-lo de forma constant, ja que moltes d’elles implementen una tercera funcionalitat gràcies a aquest registre alimentari. La possibilitat d’ajustar la dosis exacta d’insulina en funció de la ingesta i la glucèmia.

Dosi d’insulina a administrar

Cada vegada més aplicacions suggereixen la quantitat d’insulina que cal administrar-se en funció dels paràmetres que abans hem mencionat. Les aplicacions ja considerades com a dispositiu mèdic, creuen les dades de glucèmia i d’ingesta juntament amb altres dades biomètriques i d’històric de la persona amb diabetis, per fer un suggeriment de la quantitat d’insulina que cal administrar-se.

Quin procés millora o substitueix?

La millora resulta substancial, sobretot en les primeres fases de la malaltia quan la persona encara no té un coneixement prou madur sobre el maneig de la seva malaltia. Basant aquestes decisions en protocols rígids i amb poca especificitat.

Alguns exemples d’Apps de diabetis que es poden trobar als diferents mercats d’aplicacions són, per exemple, les aplicacions que han estat avaluades per la Fundació TIC Salut Social en el marc del procés de certificació d’Apps de salut que es poden consultar a la pàgina web a la secció de mHealth: https://ticsalutsocial.cat/el-tipus/mhealth/

Per tancar aquesta secció cal destacar alguns missatges clau que ha fet arribar l’OMS en aquest 14 de novembre [6], dia mundial de la diabetis:

  • Una alimentació saludable i la pràctica d’activitat física, són dos components essencials per a la cura i la prevenció de la malaltia. En aquest sentit, cal destacar que més de la meitat dels casos de diabetis tipus 2 es poden prevenir.
  • L’educació terapèutica, és fonamental per tal que les persones afectades adoptin un rol actiu en el seu tractament, coneguin la malaltia, aprenguin a identificar els senyals d’alerta i tinguin la capacitat d’actuar correctament davant de qualsevol eventualitat.

També es revelen algunes dades rellevants:

  • 1 de cada 10 persones al món té diabetis.
  • 1 de cada 2 persones amb diabetis no està diagnosticada.
  • 1 de cada 2 persones que necessiten insulina no pot accedir-hi.

[1] Falsos mites sobre la diabetis:

https://www.endocrino.cat/diabetis.cfm/ID/6137/CAT/falsos-mites-sobre-diabetis.htm

[2] https://www.infermeravirtual.com/cat/problemes_de_salut/malalties_trastorns/diabetis#diabetistipusDM1

[3] https://www.infermeravirtual.com/cat/problemes_de_salut/malalties_trastorns/diabetis#diabetistipusDM2

[4] https://www.infermeravirtual.com/cat/problemes_de_salut/malalties_trastorns/diabetis#gestacional

[5] https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/d/diabetis/

[6] https://canalsalut.gencat.cat/ca/a s/dia-mundial-de-la-diabetis/