Construir l’alfabetització per a la innovació en el sector de la salut electrònica: el curs ATHIKA

Autor: Jesús Berdún   /  12.04.2021

El passat 8 de febrer va començar el curs en línia ATHIKA. Aquest curs, titulat "Oportunitats i reptes de salut electrònica: IoT, IA i ètica", ha rebut un gran interès. La creació d'alfabetització per a la innovació en el sector de la salut electrònica és un dels objectius del projecte ATHIKA. Per tant, els socis implicats van dirigir-se a un públic ampli. En primer lloc, els organitzadors van rebre sol·licituds de molts països, com Regne Unit, Espanya, Grècia, Lituània, Estònia. També s’hi van adherir estudiants d’altres països que no pertanyen a la UE, com ara els Emirats Àrabs Units, Tanzània, Cuba, Bolívia, Brasil, Xile, Xina, Colòmbia i molts més. En segon lloc, s’hi van matricular estudiants de diferents procedències, tant del sector de la salut com de l’enginyeria.
"Més de 200 estudiants internacionals han desenvolupat les seves competències gràcies al curs en línia ATHIKA"
Per als estudiants, el principal factor per unir-se al curs en línia d’ATHIKA va ser rebre coneixements d’enginyeria i informàtica actualitzats per desenvolupar innovacions sanitàries d’una manera humanista. Els socis del projecte ATHIKA esperen que el curs en línia desenvolupat permeti als estudiants assolir els seus objectius i també estableixi les bases del sector de la salut electrònica des d’una perspectiva dels reptes reals, així com de les tecnologies, incloses Internet de les coses, Big Data, Intel·ligència artificial, Aprenentatge automàtic. La majoria dels estudiants matriculats representa formació en salut, enginyeria i informàtica. A més, alguns estudiants provenien dels estudis de Dret, Filosofia i Gestió. Els grups d’estudiants d’origen educatiu mixt van inspirar més creativitat i van desenvolupar noves idees gràcies a la seva experiència específica. Els estudiants s’han enriquit la comprensió dels altres sobre l’eHealth i faciliten la implementació de les tasques de grup.

Construir alfabetització per a la innovació en el sector de la salut electrònica

Al febrer, els estudiants han començat amb la part d’introducció: els participants es van familiaritzar amb el nucli del curs: salut electrònica, transformació digital i marc d’identificació de desafiaments ATHIKA / planificació d’escenaris. Es van introduir tant conceptes directius com tecnològics. El curs es va centrar en les necessitats i problemes de la indústria actual per tal de proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per crear solucions innovadores, flexibles i orientades a problemes. Durant les sessions de reunions en línia, els formadors han estimulat els debats generals sobre les tecnologies emergents, anomenant els reptes que comporten. El mes de març es va celebrar amb grans innovacions, proposades pels estudiants durant el primer treball en grup. Solucions representades: polifarmàcia, identificació sanitària, control remot de salut a casa, predicció de rutes saludables, diagnòstic de malalties relacionades amb la dieta, e-salut mental, e-consultoria i e-salut ambiental. Les innovacions enumerades es van seleccionar com a innovadores en les seves solucions tecnològiques, però també respectant la perspectiva humanista i la reflexió ètica. A l’abril, seguim vies més específiques: IoT, Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Automàtic o Governança i Ètica. Representants de la universitat, empreses i socis industrials participen en totes les activitats de formació, interactuen amb els estudiants i aporten la seva experiència específica per donar suport tant als formadors com als estudiants. A més, estudiants i professors participaran en un taller específic junts experts externs en tecnologia de la indústria de la salut i de l'administració pública. Tots desitgem descobrir junts la innovació en el sector de la salut electrònica.        

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
  • Resultats del curs en línia del Projecte ATHIKA sobre oportunitats i reptes de salut electrònica en IoT, IA i ètica