Comença el projecte xShare

Aquest mes de desembre de 2023 ha suposat una fita significativa en el marc de la salut digital europea. Ha iniciat oficialment el projecte xShare, en el qual hi participa la Fundació TIC Salut Social formant part d’un consorci de 40 socis. L’objectiu és introduir el botó groc i l’etiqueta industrial i de qualitat xShare al mercat europeu. El botó groc permetrà compartir les seves dades de salut personals a la ciutadania en el format d’intercanvi d’històries clíniques electròniques europees, EHRxF, com s’indica en regulació de l’Espai Europeu de Dades de Salut (EHDS).

El teixit industrial europeu pren la iniciativa amb el botó ‘groc’ d’EEHRxF

xShare proposa integrar el botó groc al portals de salut i a les aplicacions de salut digital perquè la ciutadania pugui descarregar les seves dades de salut en un format estandarditzat segons l’EHRxF europeu en compliment dels drets de portabilitat recollits al RGPD. D’aquesta manera, i amb la mateixa facilitat amb què es comparteixen imatges a través del telèfon mòbil, podrem compartir les nostres dades de salut en entorns d’Atenció Primària de manera segura i informada. Fet que dona sortida a una de les propostes estratègiques de l’EHDS.

L’etiqueta industrial i de qualitat de xShare, associada amb el botó groc, proporcionarà fiabilitat sobre la implementació del botó de descàrrega i  es gestionarà sota la direcció de DIGITALEUROPE amb el suport de MedTech Europe.

 

Un Hub d’Estàndards i Polítiques de l’EHRxF europeu per donar suport a l’etiqueta de xShare

Aquest hub, dirigit per Robert Stegwee de CEN/TC 251, donarà suport a l’etiqueta xShare amb especificacions, eines i serveis. Sis organitzacions de desenvolupament d’estàndards (SDO) formen part del hub: CEN/TC 251, HL7 Europe, IHE Europe, SNOMED, CDISC i IEEE.

L’ambició del botó de xShare és establir l’EHRxF europeu com a element comú dels ecosistemes saludables i de salut digital a tot Europa. Una part del pressupost de xShare s’utilitzaran per incentivar l’adopció del format per part d’empreses europees que treballin la innovació entre tots els estats membre. I es combinarà amb inversions en creació de competències digitals per assegurar que l’EEHRxF es converteixi en l’aglutinant dels ecosistemes de salut digital europeus de l’EHDS. “Això donarà suport als objectius de la Digital Compass 2030 impulsant empreses i persones en un futur digital centrat en la persona, sostenible i pròsper”, afirma Catherine Chronaki, coordinadora científica del projecte xShare.

Robert Stegwee de CEN/TC 251 considera que: “xShare és un testimoni rellevant de la col·laboració per impulsar la transformació digital de la salut. Amb l’establiment del Hub d’Estàndards i Polítiques de l’EHRxF europeu, estem posant les bases per a un sector de la salut resilient i competitiu a Europa. El botó de xShare no és només una característica. És un símbol d’empoderament. Permetrà a les persones prendre el control de les seves dades de salut en un format computable, creant l’essència de l’ecosistema de salut digital europeu.”

Consorci xShare, una força per a la innovació en l’EHDS

El consorci xShare, co liderat per MedCom (Dinamarca) i HL7 Europe (Bèlgica), comprèn sis organitzacions de desenvolupament d’estàndards, tres associacions industrials, sis ministeris de salut nacionals i regionals, agències governamentals i cinc petites i mitjanes empreses per pilotar xShare en vuit Estats membres europeus.

La col·laboració diversa inclou un institut de salut pública, cinc institucions acadèmiques i un centre de computació d’alt rendiment, posicionant el Hub d’Estàndards i Polítiques de l’EHRxF europeu com a infraestructura crítica per a la recerca i la innovació a Europa. El treball ja ha començat sota la direcció de Becky Kush de CDISC, que lidera un equip d’experts en l’ús primari i secundari de dades per establir un conjunt de dades central harmonitzat.

Els primers resultats d’aquest esforç es presentaran a Atenes del 15 al 19 de gener durant la Setmana de la Salut Digital d’Atenes i la reunió de treball d’HL7 Europe 2024 i la Marató FHIR.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
  • L'objectiu és introduir el botó groc i l'etiqueta industrial i de qualitat xShare perquè la ciutadania pugui compartir les seves dades de salut personals de manera segura i ràpida en els seus desplaçaments a través dels Estats membre