Catalunya revalida el distintiu europeu com a regió de referència en envelliment actiu i saludable

La European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing, iniciativa impulsada per la Comissió Europea, ha concedit la distinció AHA Reference Site a 65 regions d’Europa. Entre elles, hi figura Catalunya, que reacredita el seu estatus amb la màxima qualificació. El distintiu reconeix el treball conjunt entre el Departament de Salut, el de Drets Socials i la resta d’entitats que formen part de la coalició catalana per avançar en el desenvolupament de solucions digitals i tecnològiques innovadores, creatives i aplicables en la millora de vida i salut de les persones grans.

“La reacreditació de la Reference Site Catalonia és una fita destacada que posa de manifest l’esforç conjunt i alineament necessari entre els actors de l’àmbit de la salut i el benestar social per promoure un envelliment actiu i saludable”, explica Eugeni Fernández, Director de la Fundació TIC Salut Social. Alhora, afegeix, “és una oportunitat per compartir i difondre a Europa el model català, especialment a l’àrea de l’atenció integrada social i sanitària”.

El director de la Fundació ha recollit aquesta setmana el distintiu a Brussel·les, juntament amb Joan Carles Contel, membre de la Direcció Estratègica d’Atenció Integrada de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut, que ha participat activament en el procés de reacreditació. Contel destaca que “la col·laboració interdepartamental ha fet possible obtenir aquesta reacreditació, ja que la creació de la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària és un dels elements clau i diferenciadors de Catalunya com a regió de referència”. 

La col·laboració amb el món local és també un dels aspectes destacats de la regió de referència de Catalunya en aquesta edició, tal com apunten Jordi Amblàs, Director de l’Estratègia d’Atenció Integrada del Departament de Salut, i Conxita Barbeta, Responsable d’Atenció Integrada del Departament de Drets Socials: “Tant les dinàmiques territorials d’atenció integrada social i sanitària que ja s’estan desplegant, com la futura Agència, necessàriament han de comptar amb totes les administracions competents: el Departament de Drets Socials, el Departament de Salut i tots els ens locals”. En aquest sentit, coincideixen que “el gran repte és ser capaços de repensar-nos i transformar-nos com a sistema, en un procés de co-creació compartida -també amb organitzacions i professionals-, que situï les persones com a protagonistes reals del procés d’atenció”.


Coalició catalana per l’envelliment actiu i saludable

Com a requisit per obtenir el distintiu AHA Reference Site, totes les regions han hagut de formar una coalició basada en el model quàdruple hèlix amb representants del govern, proveïdors de salut i assistencials, responsables polítics, institucions de recerca, entitats del món acadèmic, la indústria, la societat civil i pacients, tant en l’àmbit regional com local.

La Reference Site Catalonia està coordinada per la Fundació TIC Salut Social i formada pel Departament de Salut i el Departament de Drets Socials de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), l’Hospital Clínic de Barcelona, el BCN Health Hub, la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i Eurecat.

Properes passes

En les properes setmanes la Fundació TIC Salut Social reunirà a totes les parts de la coalició per revisar les accions de coordinació concretes definides en el marc de la reacreditació. Les accions previstes a la regió catalana estan focalitzades dos aspectes principals: d’una banda, en desenvolupar models d’atenció integrada social i sanitària en àmbit domiciliari, residencial i també en el de la salut mental; i de l’altra, en dissenyar sistemes d’informació compartits entre l’àmbit sanitari i social per poder dur a terme un seguiment i control personalitzat del benestar dels ciutadans i de l’ús dels recursos.

En l’actualitat, a Catalunya hi viuen més d’1.300.000 persones majors de 65 anys amb algun tipus de malaltia crònica. En un futur pròxim, es preveu que més de dos milions de persones majors de 65 anys es podran beneficiar de la implementació de solucions innovadores orientades a promoure un envelliment actiu i saludable.

  • La futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària és un dels elements clau i diferenciadors de Catalunya com a regió de referència en envelliment actiu i saludable