Catalunya rep suport tècnic europeu per promoure la transformació digital dels sistemes sanitaris, a través de la millora de les competències digitals dels professionals

La Direcció General de Suport a la Reforma Estructural (DG REFORM) de la Comissió Europea, la Fundació TIC Salut Social, el Ministeri d’Afers Socials d’Estònia, amb la col·laboració de l’empresa NTT DATA, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Tallin University of Technology, han iniciat un projecte de dos anys perquè les autoritats sanitàries puguin implementar una estratègia per normalitzar, avaluar i millorar les competències digitals dels professionals sanitaris. El projecte, alhora, espera tenir impacte en el reforç de l’accés i la qualitat dels serveis oferts als ciutadans.

El projecte sorgeix de la sol·licitud de suport de la Fundació TIC Salut Social a la Comissió Europea per donar continuïtat al Projecte COMPDIG-Salut que operativitza les conclusions del Repte 4 del Fòrum de Diàleg Professional. Aquestes són l’elaboració de continguts formatius a partir del marc de les competències digitals dels professionals sanitaris i la implementació d’itineraris formatius per als mateixos professionals. La Direcció General de Suport a la Reforma Estructural (DG REFORM) de la Comissió Europea té com a missió proporcionar suport per a la preparació i la implementació de reformes administratives i estructurals que fomenten el creixement a Europa, mitjançant la mobilització de fons i coneixements tècnics de la Unió Europea.

La Comissió Europea vaacordar donar suport tècnic a Catalunya i Estònia per similitud de necessitats en el mateix àmbit i per tal de crear sinergies conjuntes.

Recentment s’ha iniciat oficialment les activitats del projecte amb una reunió de kick off conjunta amb Estònia. En posteriors reunions internes, s’han revisat les principals necessitats de Catalunya, en base als resultats obtinguts a COMPDIG-Salut per iniciar les tasques prioritàries del projecte.  Així mateix, en els propers mesos, diferents agents clau proveiran el seu coneixement al projecte per tal de elaborar l’estratègia de capacitació de professionals i definir els perfils de competència digital dels professionals sanitaris.

El projecte està finançat a través del Technical Support Instrument de la Unió Europea.

  • El suport permetrà desplegar i implementar el model de competències digitals del projecte COMPDIG-Salut i el Repte 4 del Fòrum de Diàleg Professional, coordinats per la Fundació