Catalunya posa en marxa el projecte 'Dades de salut per compartir-Blue Button', que permet a la ciutadania disposar d'un resum de dades de les seva història clínica

Salut posa a disposició de la ciutadania noves solucions digitals que faciliten l’accés al sistema sanitari i apoderen l’usuari, permetent-li disposar de la informació pròpia, i milloren la seva seguretat clínica.

Dades de salut per compartir-Blue Button

El sistema sanitari públic català és el primer de la Unió Europea en crear una eina que posa en mans dels usuaris la possibilitat d’utilitzar les seves dades clíniques per compartir-les amb total seguretat amb altres sistemes sanitaris o amb àmbits com el de recerca.

El Blue Button és una iniciativa que va néixer als Estats Unitat l’any 2010 com a solució digital perquè els veterans de guerra poguessin accedir i disposar dels seus registres mèdics. El sistema sanitari català incorpora aquesta funcionalitat a La Meva Salut seguint els estàndards establerts per la Unió Europea (l’EU Patient Summary), en línia amb les guies d’implementació certificades per la Integrating Healthcare Enterprise (IHE).

Les dades que es recullen i codifiquen com a resum del pacient són les que ha marcat la Unió Europea per a tots els sistemes de salut europeus, garantint l’accés a la informació de salut amb portabilitat digital i la interoperabilitat entre sistemes de salut: diagnòstics, tractaments, vacunes, resultats de proves i al·lèrgies. A Catalunya, a més, actualment es poden descarregar també les altes mèdiques, i en el futur s’ampliarà la informació disponible.

Les persones que vulguin disposar d’aquestes dades podran descarregar els documents a través de La Meva Salut, en format XML, des de la secció “Dades personals”.

Font: Departament de Salut

  • Des del 27 d’abril es pot trobar a La Meva Salut