Catalunya està marcant el camí a seguir com a primer pas de la prescripció tecnològica

Autor: Carme Pratdepàdua   /  2 de febrer de 2021

L’aplicació MySugr, de Roche Diabetes Care, ha estat la darrera aplicació mòbil en passar amb èxit el procés d’acreditació d’apps de la Fundació TIC Salut Social. Com hem fet altres vegades, hem volgut parlar amb un dels seus protagonistes perquè ens expliqui com ha viscut el procés. En aquest cas, hem entrevistat el seu director general, el Sr. Josep Maria Vallmajó.

  • Creus important haver obtingut un certificat de qualitat per l’aplicació MySugr? Quins beneficis creus que pot aportar disposar d’aquesta certificació?

Per a nosaltres és una fita molt rellevant, ja que avui dia no existeixen mecanismes de certificació o homologació oficials a nivell nacional o internacional que validin l’aplicació de manera global. Tenint en compte que mySugr és una aplicació amb més 2M de descàrregues i que els usuaris l’avalen com una de les millors aplicacions de gestió de diabetis del mercat a nivell mundial. Disposar d’aquesta certificació fa que mySugr sigui reconeguda com una aplicació que pot ser prescrita pels professionals sanitaris amb total confiança.

  • Creus que en general hi ha interès en obtenir aquest tipus de certificacions?

Cada vegada n’hi haurà més, sobretot perquè aquest tipus de garanties començaran a ser requisits obligatoris en els concursos públics. De moment a Espanya són poques les comunitats autònomes que aposten per implementar aquest tipus de mecanismes, però la prescripció d’aplicacions serà cada vegada més freqüent, per la qual cosa el mateix sistema sanitari ha de garantir la qualitat i seguretat de les aplicacions que el professional sanitari prescrigui, tal com es fa amb qualsevol altra prescripció. En aquest sentit, penso que Catalunya va un pas per davant i està marcant el camí a seguir en la certificació, com a primer pas en la prescripció tecnològica.

  • Teniu alguna altre certificació per aquesta aplicació a nivell autonòmic o europeu?

mySugr està certificada com un dispositiu mèdic de classe 1 en l’àmbit europeu. El mòdul del calculador de mySugr, una de les seves funcionalitats avançades de major utilitat, té l’aprovació de la classe de risc IIb.

  • Com has viscut el procés de certificació? Creus que és exigent o més aviat senzill de superar?

El procés de certificació és exigent en el sentit que es valoren moltes característiques i de manera exhaustiva. No obstant això, hem tingut molt de suport per part de TicSalut al llarg de tot el procés, i la disponibilitat i flexibilitat de l’equip ens ha facilitat molt el treball. D’altra banda, cal tenir en compte que mySugr és una aplicació global utilitzada per usuaris a tot el món, per la qual cosa qualsevol els canvis o adaptacions necessàries han requerit temps, esforç i treball a nivell intern per poder avançar amb les modificacions necessàries.

  • Em podries dir alguna experiència o quelcom a destacar durant el procés?

El projecte de certificació ha estat un repte encoratjador. Al tractar-se d’una aplicació global, i tenint en compte la seva constant evolució, mySugr s’actualitza almenys 4 vegades a l’any. Ha estat gratificant veure com aquesta evolució la convertia en una aplicació més robusta i alineada amb els requisits de la certificació. Això és una confirmació més, de què anem pel bon camí.

  • Creus que és important la sincronització de dades a temps real entre el pacient i el professional i el seu emmagatzematge en l’historial clínic del pacient, creus que això seria un gran avenç per a la telemedicina? Si és així, com ho enfoqueu vosaltres amb aquesta aplicació?

Per descomptat que sí. A Roche Diabetes Care treballem per oferir una gestió integral i personalitzada de la diabetis (iPDM), i això només és possible si el professional sanitari disposa de tota la informació necessària per fer el seguiment del pacient de forma continuada. La diabetis és segurament una de les patologies que més dades requereix per a fer un bon seguiment, i els professionals sanitaris requereixen d’eines que ajudin a convertir totes aquestes dades en informació útil i, finalment, en coneixement que els ajudi en la presa de decisions.

La Roche Diabetes Care Platfom és una plataforma de gestió desenvolupada per facilitar el seguiment remot dels pacients amb diabetis, amb nombroses eines per donar suport al professional en el seu dia a dia i mantenir connectats a professionals i pacients. És una solució “cloud”, que permet a professionals i pacients accedir a les dades des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i a més està dissenyada per a facilitar la interoperabilitat, permetent integrar els valors més rellevants en la història clínica del pacient i, pròximament, millorar l’accessibilitat permetent que el professional sanitari pugui accedir a les eines de la plataforma utilitzant les seves pròpies credencials corporatives.

mySugr juga a més un rol fonamental quan parlem de telemedicina, ja que no sols és una aplicació que empodera al pacient a autogestionar la seva patologia, motivant-lo i ajudant-lo en el seu dia a dia, sinó que també habilita el flux automàtic d’informació del pacient al professional. D’una banda, permet recollir de manera automàtica la informació dels glucòmetres compatibles a través d’una connexió Bluetooth i, per un altre, es pot connectar amb la Roche Diabetes Care Platform perquè la informació recollida en mySugr pugi a la plataforma cloud automàticament, i estigui disponible per al professional sanitari en tot moment.

  • Des de la vostra aplicació doneu la possibilitat de personalitzar i afegir diferents funcionalitats dins de l’APP per tal que el pacient pugui escollir les dades que vol visualitzar (prioritzar aquelles per les que tingui especial interès o el seu metge hagi qualificat com importants), Quins altres aspectes destacaríeu que representen un valor pel pacient?

mySugr és una aplicació que facilita molt el control de la diabetis als seus usuaris. L’aplicació ha estat desenvolupada per persones amb diabetis i un dels seus principals avantatges és el seu disseny intuïtiu i la seva facilitat d’ús, com així avala la puntuació mitjana de 4,6/5 a App Store i Google Play.

Entre les seves funcions destaquen la possibilitat de guardar els valors diaris de glucèmia de manera senzilla i automàtica des del glucòmetre. En l’aplicació, l’usuari, pot afegir anotacions sobre el seu estat d’ànim o el menjar, entre altres, que donen més significat a les mediacions. D’aquesta manera, mySugr li permet registrar tot el necessari per tenir un bon seguiment i anàlisis dels últims 7,14,30 i 90 dies.

Una altra de les funcionalitats més útils de l’aplicació és la possibilitat de definir recordatoris sobre quan mesurar la glucèmia. Aquesta funcionalitat fixa un avís perquè l’usuari no oblidi cap control rebent una notificació en moments importants com pot ser abans o després de menjar.

Finalment l’aplicació facilita la relació de les glucèmies amb els hàbits alimentaris. Així l’usuari pot guardar fotografies dels seus menjars juntament amb els resultats per controlar millor la dieta i conèixer els efectes sobre la glucèmia. L’aplicació també permet indicar els ingredients o el tipus de menjar, per posteriorment fer cerques intel·ligents i aprendre en el seu dia a dia.

  • Hi ha algun altre aspecte que destacaries del procés o de l’aplicació?

Sens dubte, la facilitat per compartir informació per part del pacient amb el seu professional sanitari. mySugr habilita el flux de les dades automàticament a la Roche Diabetes Care Platform, posant a disposició del professional sanitari les dades del pacient en tot moment. D’aquesta manera el professional sanitari pot fer un millor seguiment per realitzar els ajustos o canvis necessaris en la teràpia.

Cal tenir en compte que existeix un altre via per compartir les dades a través de mySugr, ja que les dades també es poden compartir amb els professionals sanitaris o cuidadors en dos senzills passos mitjançant la funcionalitat d’informes que permet generar un PDF amb tota la informació que conté l’aplicació.

  • Entrevistem a Josep Maria Vallmajó, director general de Roche Diabetes Care